Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Biblia...

Dodano dnia 13 maja 2019

Trzecia niedziela okresu wielkanocnego, to Niedziela Biblijna, która rozpoczęła obchody Tygodnia Biblijnego w naszej ojczyźnie pod hasłem: „Głosili Ewangelię mocą Ducha Św.”. Chodzi o to, abyśmy nie tylko posiadali w domu Pismo Święte, lecz abyśmy je czytali, wspólnie czy indywidualnie rozważali, i w ten sposób pogłębiali naszą wiarę. W tę niedzielę przezywaliśmy także III. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego”.

 

Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w językach hebrajskim, aramejskim i w greckim (w formie koinè (gr. κοινὴ), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament.

Stary Testament

Na Stary Testament składa się:

  • 46 ksiąg – kanon katolicki (lub 47 jeśli za odrębną księgę uznać List Jeremiasza, który w wydaniach katolickich stanowi 6 rozdział Księgi Barucha);

Księgi Starego Testamentu powstawały według różnych współczesnych badaczy w okresie od XII do II wieku p.n.e. Krytyka tradycjonalistyczna uważa jednak, że powstawały one wcześniej, począwszy od XIII, a nawet XV wieku p.n.e.

Treścią Starego Testamentu jest historia i dziedzictwo kulturowe i religijne narodu izraelskiego. Zostały one pierwotnie spisane w języku hebrajskim i aramejskim.

Księgi Starego Testamentu chrześcijanie dzielą na:

  • księgi historyczne;

  • księgi profetyczne;

  • księgi dydaktyczne.

Dla judaizmu najważniejsza jest najstarsza część Biblii – Pięcioksiąg Mojżeszowy, który opisuje powstanie świata, losy Żydów od czasów Abrahama aż do powrotu z Egiptu do ziemi Kanaan, oraz – co dla żydów jest najważniejsze – podstawowe zasady judaizmu, od sposobu sprawowania kultu i obchodzenia świąt, po szczegółowe zasady odżywiania się i ubioru. Na Pięcioksiąg składają się księgi:

Nowy Testament

Dla chrześcijan, uznających świętość Starego Testamentu, podstawowe znaczenie ma również Nowy Testament, spisany w języku greckim, przynajmniej w decydującej części, w drugiej połowie I wieku n.e. Treścią Nowego Testamentu jest ewangelia, czyli „Dobra Nowina”, o królestwie Bożym i o zbawieniu głoszona przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich.

Judaizm i islam nie uznają Nowego Testamentu za pisma święte, chociaż islam uważa Jezusa Chrystusa za proroka, a Koran powtarza niektóre opisy Ewangelii.

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg:

Cztery Ewangelie – zapis życia i nauczania Jezusa Chrystusa:

w tym trzy Ewangelie synoptyczne:

Ewangelia Mateusza,

Ewangelia Marka,

Ewangelia Łukasza,

Ewangelia Jana;

Podział na rozdziały

 

Podział ksiąg Biblii na rozdziały został dokonany w XII w., a wersety zostały ponumerowane w XVI w. Ułatwiają wskazanie odpowiedniego miejsca w Biblii, której księgi oznaczone są umownymi skrótami.

 

Tłumaczenia

 

Według danych Wycliffe Global Alliance z 1 października 2017 roku cała Biblia jest dostępna w 670 językach – są one językami ojczystymi dla około 5,371 miliarda ludzi. Sam Nowy Testament przetłumaczono na kolejne 1521 języków, którymi posługuje się dalsze 658 mln osób, a co najmniej jedną księgę biblijną – dodatkowo na 1121, których używa kolejne 398 mln ludzi. Nie było w tym czasie natomiast przekładów w językach ojczystych dla 220 mln ludzi, posługujących się 3787 językami. Oznacza to, że całość lub część Biblii jest dostępna w sumie w 3312 językach, będących językami ojczystymi blisko 96,7% ludności świata.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs