Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Błogosławieni miłosierni…

Dodano dnia 29 kwietnia 2019

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy Kościół katolicki obchodzi ustanowione przez Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami zakonnicy ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej, której w 1931 roku objawił się Jezus, polecając by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. 17 sierpnia 2002 r., podczas pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.

O godz. 15.00, z racji Uroczystości Bożego Miłosierdzia, uczestniczyliśmy w Godzinie Miłosierdzia. Przed wystawionym Najśw. Sakramentem odmówiliśmy Koronkę, odśpiewaliśmy Godzinki o Bożym Miłosierdziu i odmówiliśmy litanię do Bożego Miłosierdzia. Modliliśmy się, uwielbiając szczególny przymiot naszego Boga, jakim jest Jego nieskończone Miłosierdzie. Jezu ufam Tobie!

Dzisiejsza niedziela jest świętem patronalnym Caritas. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” naszemu parafialnemu Zespołowi Caritas. Czynimy to składając nasze podziękowanie na ręce wieloletniej odpowiedzialnej za Parafialną Caritas, pani Agnieszce Kapczyńskiej. Dziękujemy jej współpracownikom, zwłaszcza młodzieży. Dziękujemy także wszystkim, którzy dzieląc się swoim dobrem, pomagają biedniejszym od siebie.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs