Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Dar parafian dla dzieci

Dodano dnia 28 września 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, parafianie pomagali dzieciom z rodzin biedniejszych w zgromadzeniu rzeczy potrzebnych do nauki. Przez miesiąc wrzesień zbierali piórniki, kredki, flamastry, farby, plecaki i inne przybory szkolne. Można je było składać do kosza znajdującego się w kościele. Zebrane przedmioty trafiły do dzieci z rodzin objętych opieką Parafialnego Zespołu Caritas. Niektórzy parafianie złożyli ofiary pieniężne. Zostały one przeznaczone na zakup podręczników do nauki religii.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs