Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Do Turynu…, do Wilna...

Dodano dnia 23 lipca 2019

Do miejsc związanych z życiem i działalnością św. Jana Bosko we Włoszech (Turyn i okolice), udali się z pielgrzymką animatorzy naszego Oratorium. Do ważnych dla Rodziny Salezjańskiej miejsc pielgrzymują oni razem z młodzieżą oratoriów z Warszawy i Żyrardowa.

Nasi parafianie biorą także udział w pieszej pielgrzymce do Ostrej Bramy w Wilnie. Pielgrzymka taka od ponad 25 lat odbywa się na trasie Suwałki (kościół Salezjanów)-Wilno (Ostra Brama).

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs