Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

I Komunia Święta (20.05.2012)

Dodano dnia 24 września 2012

Wraz z dziećmi i ich rodzicami oraz ks. proboszczem pragniemy zaprosić całą wspólnotę parafialną do udziału w uroczystości I Komunii św. Msza św. podczas której 29 dzieci przystąpi po raz pierwszy do  stołu eucharystycznego rozpocznie się 20 maja br. o godz. 11.30.

Polecamy Bogu dzieci, rodziców i zaproszonych gości. Prosimy, aby Ten, który stał się dla nas Chlebem Żywym, mógł wypełnić nasze serca swoją łaską i świętością. Aby dał nam radość obcowania z Sobą. Bo Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs