Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony

Dodano dnia 13 kwietnia 2011

Młodzież Salezjańskiego Gimnazjum pod kierunkiem p. Barbary Gajewskiej i ks. Marcina Jędrzejewskiego, w dniu 08.04.br., przygotowała wystawę poświęconą krzyżowi.

W ekspozycji, która prezentowana jest w prawej nawie bocznej kościoła, znajdują się krzyże przyniesione przez uczniów, parafian i kapłanów. Z jednej strony ukazują one sztukę sakralną, z drugiej zaś mówią o historii tych, którzy modlili się przed tymi krzyżami. Stanowią więc wyraz wiary i pobożności.

Męka zbawcza, krzyż zwycięstwa, miłość ukrzyżowana, szaleństwo Boga... - to słowa, hasła, którymi można byłoby podpisać nie eksponaty, ale treść wiary. Krzyżu Chrystusa, który tak wiele dla nas znaczysz, bądź uwielbiony.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs