Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Nowy rok szkolny

Dodano dnia 10 września 2019

W poniedziałek, 2 września br., uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczęli zajęcia roku szkolnego. Już dzień wcześniej, w niedzielę 1 września, modliliśmy się o błogosławieństwo dla nich w nauce i zdobywaniu wiedzy, jakie czeka ich w ciągu dziesięciu najbliższych miesięcy.

Na terenie naszej parafii znajduje się szkoła podstawowa nr 170. Katechezę prowadzą w niej ks. Adam Pasik i katechetka pani Iwona Pogoda.

Także uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Salezjańskich rozpoczęli rok szkolny od modlitwy w naszym kościele. Wspólnota szkoły Salezjańskiej modliła się w poniedziałek, o godz. 9.00. Eucharystii przewodniczył dyrektor Szkoły, ks. Julian Dzierżak.

Na dzień pierwszy września szkoła salezjańska liczy sobie 802 uczniów, 89 nauczycieli oraz liczne grono pracowników; pracuje w niej ośmiu salezjanów.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs