Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne

Dodano dnia 13 kwietnia 2011

Od 10 do 14 kwietnia br. trwają w parafii rekolekcje wielkopostne. Słowa, Nawróćcie się, abyście mieli życie, stały sie hasłem tegorocznych ćwiczeń duchowych.

Kazania rekolekcyjne dla dorosłych i uczniów Szkoły Podstawowej nr 170 głosi ks. Krzysztof Pawlukowski, salezjanin, aktualnie pracyjacy w Warszawie. Nauki rekolekcyjne dla dorosłych głoszone są podczas mszy św. o godz. 7.30 i 18.00. Uczniowie klas IV-VI mają swoje spotkania liturgiczne o godz. 9.00, a klasy od I-III o godz. 10.30. Tematyka spotkań dla dzieci dotyczy logiki miłości, która pokonuje siłę pięści, grzechu i uczy, jak żyć miłością w rodzinie.

Życzymy, by okres rekolekcji przygotował nas do obchodów uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, a także, aby pozwolił nam odkryć Chrystusa i Jego miłość, która jest silniejsza niż grzech i śmierć. Niech doświadczenie mocy Jezusa Zbawiciela, ożywi nasze dusze, zapali je na nowo nadzieją i miłością.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs