Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Radość z kanonizacji Jana Pawła II (27.04.2014)

Dodano dnia 26 kwietnia 2014

Kościół Katolicki obchodzi dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego i kanonizację Jana Pawła II. Chrystus wybiera niedzielę po Wielkanocy jako Święto Miłosierdzia i obiecuje szczególne łaski duchowe wszystkim osobom, które będą oddawać cześć Jego Boskiemu Miłosierdziu. Można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy, za odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę, dodając wezwania do Pana Jezusa Miłosiernego przed Najświętszym Sakramentem. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź lub stan łaski uświęcającej, komunia sakramentalna, modlitwa w intencjach papieskich. Skorzystajmy ze zdroju Bożego Miłosierdzia.

Z racji uroczystości kanonizacyjnej Jana Pawła II transmitowanej przez radio i telewizję, pragniemy wiernym umożliwić to wielkie przeżycie duchowe i religijne dlatego też msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.30, 15.00, 16.30 i 18.00. Msza św. o godz. 15.00 będzie uroczystym dziękczynieniem za dar świętego Jana Pawła II dla całego kościoła i naszej ojczyzny.

 

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs