Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Sakrament Bierzmowania na Wodnej (30.05.2012)

Dodano dnia 24 września 2012

Wraz z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych leżących na terenie parafii trwamy w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Próba liturgii, śpiewu i nabożeństwo pokutne dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w poniedziałek o godz. 16.00. We wtorek próba generalna.

W środę o godz. 16.00 młodzież z Gimnazjum Salezjańskiego i Gimnazjum Publicznego nr 32 przez nałożenie dłoni JE. Ks. Bp. Ireneusza Pękalskiego i namaszczenie krzyżmem świętym zostanie udzielony sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Zapraszamy rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości do udziału w liturgii. Duchu Święty przyjdź i napełnij nas swoimi darami. Niech przyjęty sakrament przez młodzież uzdolni ją do dawania świadectwa wiary i do mężnego jej wyznawania.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs