Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Sztuka sakralna ks. Tadeusz Furdyna

Dodano dnia 30 marca 2013

W Łódzkiej Galerii Sztuki (Park Sienkiewicza) w dniu 23 marca 2013 r. została otwarta wielka wystawa sztuki sakralnej autorstwa ks. Tadeusza Furdyny, salezjanina. Są tam pokazane dzieła z zakresu malarstwa, witraże, różne projekty stacji Drogi Krzyżowej, mozaiki, aranżacje całych wnętrz kościelnych (…) tworzone na przestrzeni ostatnich 50 lat na terenie Polski i poza jej granicami.

Otwarcie tej wystawy jest wydarzeniem historycznym w Łodzi i jedynym w takiej skali i na takim poziomie. Reprezentowane tu dzieła należą do najwspanialszych osiągnięć artystycznych i sakralnych. „Wkład ks. Tadeusza Furdyny w rozwój polskiej sztuki sakralnej jest niezaprzeczalny. Bez przesady mówiąc, ratuje on polską sztukę sakralną przed grożącym jej upadkiem” (Jan Dominikowski, Słowo do Katalogu „Ks. Tadeusz Furdyna sdb. Sztuka sakralna. 50-lecie twórczości artystycznej”, Warszawa 2013). Jest to artysta o współczesnym posoborowym spojrzeniu na sztukę, dobrze wykształcony w tej dziedzinie i mający za sobą olbrzymi dorobek. Byłoby niefrasobliwością nie odwiedzić Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i nie zobaczyć wspaniale zaaranżowanej wystawy.

Jest co zobaczyć. Przyjdźcie na ucztę. Wszyscy są zaproszeni i godni (cf. Mt 22)!

Galeria jest otwarta codziennie w godz. 11-18, a w niedziele i święta do 17. Do nabycia jest katalog z wystawy bogato ilustrowany.

Fot. p. Julita Blady.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs