Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Życzenia Wielkanocne (2012)

Dodano dnia 17 kwietnia 2012

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

(J 20,1-9)

 

Chrystus powstał z martwych. Alleluja!!!

 

Kochani Parafianie,

przybyli Goście,

przyjaciele dzieła ks. Bosko!!!

 

Spoglądając na opis zmartwychwstania Chrystusa, które było doświadczeniem kobiet i apostołów, również i my dziś stajemy wobec Tego, który powstaje z martwych i żyje. To doświadczenie było dla nich faktem, dla nas jest prawdą wiary – bo wierzymy Chrystusowi i świadkom, którzy widzieli Go żywym.

Z tej prawdy wypływa dla nas wieka radość i nadzieja, że nie śmierć, ale życie zwyciężyło. Trzeba pokonać ciemność grobu i moc śmierci, aby wejść i być z żyjącym Chrystusem.

Niech ten, który jest Panem Życia umacnia Nas w momentach cierpienia, smutku i osamotnienia. Niech przyniesie ze sobą łaski, które pozwolą Nam być Jego świadkami, a w Nasze serca wleje pewność wiary, moc miłości i niegasnącą nadzieję. Niech wypełni Nas radość i pokój.

Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa, którą przeżywamy niech stanowi dla nas okazję, abyśmy tą prawdą wiary dzielili się w gronie bliskich. Promienie łaski zmartwychwstałego niech dotkną każdego i każdą z Was, a z serca niech popłynie pieśń wdzięczności Bogu za dzieło naszego zbawienia.

Alleluja, Chrystus zmartwychwstał, w Nim nasza nadzieja i pewność życia na wieki!

 

Z modlitwą przy Chrystusie zmartwychwstałym

duszpasterze parafii:

 

Ks. Waldemar Trendziuk sdb

Ks. Tadeusz Kujawa sdb

Ks. Ludwik Kaliński sdb

 

 

Łódź, Zmartwychwstanie Pańskie, 08 kwietnia 2012

 

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs