Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Życzenia z okazji Zmartwychwstania Pańskiego (20.04.2014)

Dodano dnia 19 kwietnia 2014

 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

(J 20,1-9)

 Chrystus powstał z martwych. Alleluja!!!

 

Drodzy Goście, Kochani Parafianie, Sympatycy i Dobrodzieje dzieła św. Jana Bosko na Wodnej

 

Spoglądając na opis zmartwychwstania Chrystusa, które było doświadczeniem kobiet i apostołów, również i my, stajemy dziś wobec Tego, który powstaje z martwych i żyje. To doświadczenie było dla nich faktem, dla nas jest prawdą wiary – bo wierzymy Chrystusowi, Słowu Bożemu i świadkom, którzy widzieli Go żywym.

Z tej prawdy wypływa dla nas wieka radość i nadzieja, że nie śmierć, ale życie zwyciężyło. Trzeba pokonać ciemność grobu i moc śmierci, aby wejść i być z żyjącym Chrystusem.

Niech Ten, który jest Panem Życia przyniesie ze sobą łaski, które pozwolą nam być Jego świadkami, a w serca nasze niech wleje pewność wiary, moc miłości i niegasnącą nadzieję. Niech wypełni nas radość i pokój.

Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa, którą po raz kolejny przeżywamy, niech stanowi dla nas okazję, abyśmy tą prawdą wiary dzielili się w gronie bliskich. Promienie łask Zmartwychwstałego Pana niech dotkną każdego i każdą z Was, a z serca niech popłynie pieśń wdzięczności Bogu za dzieło naszego zbawienia. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał, w Nim nasza nadzieja i pewność życia na wieki! Wyśpiewując radość zmartwychwstania pragniemy wraz z bł. Janem Pawłem II prosić „Zostań z nami. Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia”. Chryste, Synu Boga żywego.

Z modlitwą przy Chrystusie Zmartwychwstałym:

 

ks. Waldemar Trendziuk SDB, proboszcz

ks. Tadeusz Kujawa SDB

ks. Ludwik Kaliński SDB

 

 Łódź, Zmartwychwstanie Pańskie, 20 kwietnia 2014 r.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs