dla potrzebujących

W intencji osób przeżywających swoje trudności modlimy się wraz z całym kościołem podczas modlitw powszechnych i polecamy je wstawiennictwu i opiece Wspomożycielki Wiernych, a także św. Jana Bosko w ramach nowenn ku ich czci.
czytaj więcej

Wspomożycielka
Św. Jan Bosko
Wspomożycielka

O Maryjo, Dziewico potężna, wielka i wspaniała Obrono Kościoła, przedziwne Wspomożenie Chrześcijan! Straszna, jak wojsko w bojowym szyku. Ty, która sama jedna zniszczyłaś wszystkie błędy zatruwające świat, Broń nas od nieprzyjaciela, w smutkach i walkach i w beznadziejnych sytuacjach, a w godzinę śmierci przyjmij mnie do nieba. Amen.
czytaj więcej

Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Sakramenty

CHRZEST

Udzielany jest w 2. i 4. niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30.
Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni z miesięcznym wyprzedzeniem.
Niezbędnymi dokumentami, które należy przedstawić w kancelarii parafialnej są: akt urodzenia dziecka, metryka ślubu kościelnego rodziców, zaświadczenie, że rodzice chrzestni są praktykującymi katolikami.
Konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztu dziecka, w kancelarii, o godz. 18.45.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie chrzcielne jest ks. Tadeusz Kujawa.

BIERZMOWANIE

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości dokonuje się równolegle z jednej strony podczas nauki szkolnej uczniów klas III na poziomie gimnazjalnym, z drugiej zaś podczas przygotowania liturgicznego, które dokonuje się w parafii. Spotkania liturgiczne młodzieży odbywają się podczas comiesięcznych spotkań w kościele, w każdą 3. środę miesiąca o godz. 16.30.
Młodzież dobrowolnie uczestniczy w liturgii, mszach św., nabożeństwach, przystępuje regularnie do spowiedzi świętej, często przyjmuje komunię św. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania uczestniczy w czuwaniu modlitewnym przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Bierze udział w przygotowaniach liturgii i próbach ceremonii przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania.
Sakrament pokuty dla młodzieży i ich rodziców oraz świadków bierzmowania będzie sprawowany 10.06.2011 r. o godz. 16.30.
Sakrament bierzmowania zostanie udzielony młodzieży przez nałożenie rąk JE. Ks. Bp. Adama Lepy, 13.06.2011 r., podczas mszy św. sprawowanej o godz. 16.00.
Przygotowanie na poziomie szkolnym prowadzą ks. Paweł Kotliński, p. Alina Zulak.
Spotkania liturgiczne prowadzą: ks. Waldemar Trendziuk, p. Alina Zulak.

EUCHARYSTIA

Przygotowanie do sakramentu pokuty i I Komunii św.
Jest skierowane dla dzieci klas II i ich rodziców.
Odbywa się ono podczas mszy św. w 3. niedzielę miesiąca o godz. 11.30.
Spowiedź dzieci, które przystąpią do I Komunii św. będzie sprawowana w sobotę poprzedzającą 3. niedzielę miesiąca maja. Nabożeństwo pokutne dla dzieci i ich rodziców rozpocznie się w naszym kościele o godz. 9.00.
Osobami, które przygotowują dzieci do I Komunii Świętej są: ks. Marcin Jędrzejewski i p. Grażyna Stopa.
Liturgia, podczas której uczniom klas II zostanie udzielony sakrament I Komunii św. odbywa się w 3. niedzielę maja, podczas mszy św. o godz. 11.30.

Komunia św. generalna, rocznicowa
Spowiedź uczniów klas III, które przystąpią do Komunii św. rocznicowej będzie sprawowana w sobotę poprzedzającą II niedzielę maja. Nabożeństwo pokutne dla dzieci i ich rodziców rozpocznie się w kościele o godz. 9.00.
Liturgia uroczystej mszy św. w intencji dzieci, które obchodzą 1. rocznicę przyjęcia I Komunii św. jest celebrowana w 2. niedzielę maja o godz. 11.30.
Osobami, które przygotowują dzieci do Komunii rocznicowej są: ks. Waldemar Trendziuk i p. Grażyna Stopa.

POKUTA

W naszej parafii spowiadamy podczas każdej mszy św. tak w dni powszednie, jak i w niedzielę, święta i uroczystości. Spowiadamy także z okazji rekolekcji adwentowych, wielkopostnych oraz w Wielką Sobotę wg ustalonych godzin. Każdorazowo na wezwanie petenta lub po ustaleniu z kapłanem, który pełni posługę kierownika duchowego.

W niedziele o godz. 8.30, 10, 11.30, 18, a w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.

Sakrament pokuty i pojednania jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. Jest on uznawany i sprawowany m.in. w Kościele katolickim, starokatolickim i prawosławnym. Jego istota polega on na wyznaniu grzechów przez wiernego spowiednikowi, który poprzez święcenia otrzymał władzę odpuszczania grzechów.
Słowa Jezusa Chrystusa, który mówi: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22b-23) stanowią podstawę biblijną i uzasadnienie teologiczne tego sakramentu. Odpuszczać ludzkie grzechy jest w stanie jedynie Bóg oraz ci, którym On tej władzy i łaski udzielił.
Istnieje 5 warunków sakramentu pokuty: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera i zadośćuczynienie.
Osoby wierzące mają obowiązek przynajmniej raz do roku przystąpić do tego sakramentu oraz każdorazowo jeżeli popełniły grzech śmiertelny. Przyjęcie Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego jest świętokradztwem.
W praktyce duszpasterskiej i pobożności wiernych przyjęła się praktyka spowiedzi miesięcznej.
Kościół zaleca wszystkim wiernym także spowiedź z grzechów lekkich.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych w parafii udzielany jest na każde zgłoszenie w kancelarii lub wezwanie telefoniczne, po kontakcie z kapłanem.

To jeden z siedmiu sakramentów świętych, poprzez który osobie wierzącej udzielana jest szczególna łaska. Podstawę biblijną i teologiczną znajdujemy w liście św. Jakuba, gdy czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).
Osobami, które mogą przyjąć ten sakrament są wierni dotknięci chorobą, cierpieniem, oczekujący na operację, znajdujący się w podeszłym wieku, czy w niebezpieczeństwie śmierci.
Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.
Sakrament Namaszczenia Chorych pomaga choremu jednoczyć swoje cierpienia z męką Chrystusa dla dobra osoby chorej i całego Kościoła, umacnia do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością, stanowi przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty, przywraca zdrowie, jeśli to służy dobru duchowemu chorego, przygotowuje osobę chorą na przejście do życia wiecznego.
Przed przyjściem księdza dobrze jest nakryć stół białym obrusem, na którym należy postawić krzyż i dwie zapalone świece oraz przygotować naczynie z wodą do obmycia rąk. Jeżeli chory pragnie się wyspowiadać, członkowie rodziny powinni wyjść z pokoju, a po jej zakończeniu proszeni są, by wrócili i włączyli się we wspólną modlitwę, podczas której chory przyjmie Sakrament Namaszczenia Chorych i Komunię św.

KAPŁAŃSTWO

Skupienia powołaniowe organizowane są przez Ośrodek Emaus w Czerwińsku n. Wisłą.
Osobą odpowiedzialną za powołania w parafii jest ksiądz wikariusz.

Sakrament kapłaństwa jest to sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa.
Wyciska on na duszy znak duchowy, niezniszczalny, który upodabnia przyjmującego sakrament do Chrystusa Kapłana i udziela władzy konsekrowania, ofiarowywania i udzielania Ciała i Krwi Pańskiej oraz przygotowywania Mistycznego Ciała Chrystusowego, czyli wiernych, na przyjęcie Eucharystii, zwłaszcza przez sprawowanie sakramentów i głoszenie słowa Bożego.
Charakter sakramentalny sprawia, że święceń kapłańskich otrzymanych w sposób ważny nie wolno powtarzać, a kto je otrzymał, nie może z powrotem stać się człowiekiem świeckim.
Do ważnego przyjęcia sakramentu kapłaństwa wymagane są trzy warunki: musi to być mężczyzna, który jest ochrzczony i powinien posiadać on wyraźną intencję przyjęcia tego sakramentu.
Kandydaci zgłaszający się do Seminarium składają następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie skierowane do rektora seminarium,
własnoręcznie napisany życiorys,
świadectwo maturalne (oryginał),
aktualną metrykę chrztu św. i świadectwo bierzmowania,
opinię ks. proboszcza i ks. katechety,
świadectwo zdrowia,
sześć fotografii.

MAŁŻEŃSTWO

Pismo Święte o małżeństwie
Dobrze jest mężczyźnie nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona (1 Kor 7, 1-4).
Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!” (Mt 19, 4b-6).

Kurs przedmałżeński
Katechezy przedmałżeńskie w parafii skierowane są do studentów i osób, które podjęły pracę zawodową, a nie ukończyły tego typu przygotowania podczas nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.
Kurs przedmałżeński trwa dwa miesiące, a spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu, w dniu najbardziej dogodnym dla grupy uczestników. Generalnie organizujemy 2 serie kursów przedmałżeńskich: pierwszą w październiku i listopadzie oraz drugą od początku lutego.
Miejscem spotkań jest kawiarenka i kancelaria parafialna.
Kurs przedmałżeński w parafii kończy się zajęciami z poradnictwa rodzinnego, które prowadzi p. Elżbieta Ołubek.
Katechezy przedmałżeńskie prowadzi ks. Waldemar Trendziuk.

Informacje użyteczne dla narzeczonych
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem.
Miejscem zgłoszenia jest parafia narzeczonej lub narzeczonego, w której posiadają pobyt stały albo pobyt tymczasowy, a nawet pobyt miesięczny.
Tym bowiem proboszczom przysługuje prawo asy­stowania przy zawieraniu małżeństwa. Gdy ślub ma się odbyć w innej parafii, narzeczeni celem załatwienia formalności udają się do jednego z wyżej wymienionych proboszczów.
Narzeczeni przygotowują następujące dokumenty, które są potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa konkordatowego: metrykę chrztu św., świadectwo ukończenia religii i katechezy przedmałżeńskiej, dowód osobisty i dokumenty z USC. W nietypowych sytuacjach osoby dostarczają inne dokumentu.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs