dla potrzebujących

W intencji osób przeżywających swoje trudności modlimy się wraz z całym kościołem podczas modlitw powszechnych i polecamy je wstawiennictwu i opiece Wspomożycielki Wiernych, a także św. Jana Bosko w ramach nowenn ku ich czci.
czytaj więcej

Wspomożycielka
Św. Jan Bosko
Wspomożycielka

O Maryjo, Dziewico potężna, wielka i wspaniała Obrono Kościoła, przedziwne Wspomożenie Chrześcijan! Straszna, jak wojsko w bojowym szyku. Ty, która sama jedna zniszczyłaś wszystkie błędy zatruwające świat, Broń nas od nieprzyjaciela, w smutkach i walkach i w beznadziejnych sytuacjach, a w godzinę śmierci przyjmij mnie do nieba. Amen.
czytaj więcej

Święty Janie Bosko...

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Wspólnoty

SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY

To osoby świeckie lub księża diecezjalni, których Bóg powołuje do służby bliźniemu i Kościołowi w duchu św. Jana Bosko. Współpracownik troszczy się o młodzież i pragnie wskazać jej autentyczne wartości. Stara się zdobyć zaufanie młodych, szuka nowych dróg dotarcia do niej i pomaga jej w dokonywaniu mądrych wyborów życiowych. Wypełniając swoje powołanie wśród młodzieży i ludzi ubogich, pozostaje w łączności z innymi grupami Rodziny Salezjańskiej, działa dla dobra Kościoła i społeczeństwa w miarę swoich możliwości. Współpracownik jest więc „prawdziwym salezjaninem” żyjącym w świecie. Salezjanie Współpracownicy składają uroczyste przyrzeczenie i zobowiązują się żyć Programem Życia Apostolskiego. Członkowie stowarzyszenia biorą żywy udział m.in. w życiu Kościoła, pracach na rzecz dzieci i młodzieży, kursach, skupieniach, wyjazdach formacyjnych, przygotowaniu liturgii i nabożeństw, służą pomocą w dziełach prowadzonych przez Salezjanów itd. Skupienia miesięczne Salezjanów Współpracowników odbywają się w 2. niedzielę miesiąca w kościele o godz. 15.00. Koordynatorem wspólnoty jest: p. Zofia Bławat, a posługę duszpasterską sprawuje ks. Waldemar Trendziuk. Więcej informacji na temat stowarzyszenia znajdziemy na stronie internetowej: www.sws.salezjanie.pl

ORATORIUM ŚW. DOMINIKA SAVIO

Jest miejscem działalności wychowawczej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej. Każdemu młodemu człowiekowi, który trafia do Oratorium proponujemy: zajęcia z zakresu edukacji (w tym pomoc w nauce), zajęcia rozwijające zainteresowania kulturalne (plastyczne, filmowe, fotograficzne, muzyczne), zajęcia sportowo-rekreacyjne (gry i zabawy, turnieje sportowe). Powyższe zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–19.00, natomiast w sobotnie i niedzielne popołudnia prowadzone są rozgrywki Salezjańskiej Ligi Drużyn Podwórkowych w dwóch dyscyplinach sportowych: halowej piłce nożnej i tenisie stołowym. W każdą niedzielę dla młodzieży uczestniczącej we mszy świętej o godz. 10.00, bezpośrednio po spotkaniu w kościele organizowane są zajęcia w hali sportowej. Oratorium przygotowuje również szereg propozycji aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu w ferie zimowe i w wakacje. Szczegółowe informacje na temat Oratorium znajdują się na stronie internetowej www.savio.lodz.pl Można też kontaktować się z kierownikiem Oratorium – ks. Adamem Pasikiem sdb. Oratorium znajduje się w Salezjańskim Obiekcie Sportowo-Dydaktycznym, do którego wejście znajduje się od ul. Wysokiej 37.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Pochylenie się nad człowiekiem ubogim, chorym, poniżonym należy do najważniejszych tradycji Kościoła Katolickiego. Niesienia bezinteresownej pomocy uczy nas Jezus Chrystus, który sam wkroczył pomiędzy tych ludzi, aby dawać im nadzieję, przywracać zdrowie, a nawet życie. Odpowiedzią współczesnego chrześcijanina na problem „ludzi będących w potrzebie” staje się postawa solidarność i ofiarność. W ramach Caritas Archidiecezji Łódzkiej istnieje również drugi nurt pracy na szczeblu parafialnym. Parafialny Zespół Caritas tworzą wolontariusze, którym idea pomocy ludziom potrzebującym jest szczególnie bliska. Jest on czynny dwa razy w tygodniu: w środy: od godz. 16.00-18.00 i w piątki od godz. 9.00-11.00. Siedziba Parafialnego Zespołu Caritas znajduje się po prawej stronie przy wjeździe na parking od ul. Nawrot. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenia punktu są ks. Waldemar Trendziuk i p. Agnieszka Kapczyńska.

STOWARZYSZENIE ŻYWEGO RÓŻANCA

Założone w 1826 r. w Lyonie przez Paulinę Jaricot, która zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Msza św. w intencji członków Żywego Różańca sprawowana jest w 1. sobotę miesiąca o godz. 7.30, po czym następuje konferencja i zmiana tajemnic. Osobami odpowiedzialnymi za Żywy Różaniec w parafii są: ks. Tadeusz Kujawa i p. Lucyna Karos. Więcej na stronie internetowe: http://serwis-lso.prv.pl/

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

To posługa przy ołtarzu podczas liturgii kościelnych. Wspólnotę LSO tworzą osoby, które poprzez styl życia i działania pragną jeszcze bardziej kochać Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnić swoje obowiązki, służyć Chrystusowi w ludziach, zwalczać swoje wady i pracować nad swoim charakterem, rozwijać w sobie życie Boże, poznawać liturgię i żyć nią, wnosić wszędzie prawdziwą radość, przeżywać Boga w przyrodzie, zdobywać kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. To osoby, które są pilne i sumienne w nauce i pracy zawodowej oraz modlące się za Ojczyznę i służące jej rzetelną pracą. Cotygodniowe zbiórki ministranckie odbywają się w środy o godz. 17.00. W każdy 1. czwartek miesiąca sprawowana jest uroczysta liturgia, podczas której modlimy się o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za LSO. Dyżury ministranckie ustalane są wg grafiku tygodniowego i niedzielnego. Ministranci biorą udział w przygotowaniu liturgii i nabożeństw, wycieczkach, rozgrywkach sportowych, skupieniach i wyjazdach formacyjnych. Opiekun LSO w parafii jest ks. Waldemar Trendziuk. Radujemy się obecnością w naszej parafii Ministrantów Honorowych. Przygotowują oni mszę św. w 4. niedzielę miesiąca o godz. 8.30. Opiekunem Ministrantów Honorowych jest ks. Tadeusz Kujawa.

STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Swoje inspiracje czerpie od s. Marii Konstancji Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa, wizytki. Celem Straży jest ofiarowanie wszystkiego Bożemu Sercu jako wynagrodzenie grzechów świata. Członkowie bractwa zobowiązują się: 1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym. 2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowo lub indywidualnie). 3. Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w 1. piątek miesiąca. 4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. 5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament. 6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa. Spotkania formacyjne członków Straży Honorowej odbywają się w 1. piątek miesiąca po mszy św. wieczornej w kawiarence parafialnej. Osobami odpowiedzialnymi są: ks. Ludwik Kaliński oraz p. Maria Maciejewska. Więcej na temat stowarzyszenia na stronie internetowej: www.wizytki.pl/pl/informacje/arcybractwo

WIECZERNIK MODLITWY ZA KAPŁANÓW

Spotkanie w Wieczerniku z tymi, któ­rzy w poczuciu słabości wspólnie dla siebie przez Chrystusa chcą uprosić światło dla umysłów, ogień dla serc i moc dla woli, aby stać się narzędziem w Jego dłoniach dla przybliżenia dnia zwycięstwa Miłosierdzia Bożego. Stąd szczególna misja kapłanów, którzy we wspólnotach, sprawują sakramenty, głoszą Słowo Boże, formują serca i umysły, uczą pokory, miłości i służby. Potrzebują oni wsparcia modlitwy, łaski i mocy z wysoka. Członkowie wspólnoty poprzez intencje mszy św. za kapłanów oraz czuwania modlitewne upraszają dla kapłanów potrzebnych łask i mocy wiary żywej. Spotkania członków Wieczernika odbywają się w 2. czwartek miesiąca po mszy św. wieczornej i czuwaniu modlitewnym. Czwartkowe czuwania modlitewne prowadzą ks. Waldemar Trendziuk, ks. Marcin Jędrzejewski oraz ks. Tadeusz Kujawa. Osobami odpowiedzialnymi za Wieczernik Modlitwy za Kapłanów są: ks. Ludwik Kaliński oraz p. Janina Tomaszewska.

SODALICJA MARIAŃSKA

To organizacja katolicka propagująca kult maryjny. Pierwsza Sodalicja powstała w Kolegium Rzymskim Jezuitów w 1563 roku i założył ją o. Jan Leunis. Zadaniem i celem Sodalicji jest: przez miłość Panny Najświętszej i wierną Jej służbę dążyć do wybitnej cnoty chrześcijańskiej, aby jako hufiec Maryi, dobrze zorganizowany, szerzyć królestwo Jej Syna na ziemi. Jej zadaniem jest też łączyć studia z pobożnością chrześcijańską. Spotkania miesięczne członków Sodalicji Mariańskiej odbywają się w każdy 3. piątek miesiąca, po mszy św. wieczornej. Osobami odpowiedzialnymi za wspólnotę są: ks. Waldemar Trendziuk i p. Janina Rygier. Więcej informacji o Sodalicji na stronie internetowej: www.sodalicjamarianska.pl

ŁÓDZKI SZCZEP ZHR „ZACISZE”

Szczep na płaszczyźnie ideowej i programowej jest kontynuatorem tradycji i myśli wychowawczej wielu pokoleń harcerek i harcerzy, którzy swoimi korzeniami sięgają czasów przedwojennego harcerstwa. Kontynuacja ta opiera się nie tylko na przyjęciu tradycji i spuścizny intelektualnej, ale także na czynnym zaangażowaniu na rzecz wychowania dzieci i młodzieży poprzez systematyczne zbiórki, akcje charytatywne, upamiętnianie rocznic narodowych, gry, zabawy, biwaki, obozy i szkolenia. Harcerski ideał wychowawczy został przedstawiony w postaci Prawa Harcerskiego. Źródłem tworzących go wartości jest Dekalog, a treść dziesięciu punktów Prawa stanowi rozwinięcie Przykazań Bożych. Tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego stosowany w ZHR pochodzi z roku 1936. W parafii, harcerze i harcerki Szczepu biorą udział w przygotowaniu liturgii w każdą 1. niedzielę miesiąca, organizowaniu straży honorowej przy grobie pańskim, nabożeństwach patriotycznych, festynach okolicznościowych i innych przedsięwzięciach. Kontakt: phm. Paweł Joachimiak, drużynowy 42 ŁDH-y, e-mail: jojowski@interia.pl oraz Ewa Świderska, drużynowa 72 ŁDH-ek „Matecznik”, e-mail: swidrak@vp.pl. Więcej informacji o działalności Szczepu na stronie internetowej: www.zacisze.zhr.pl

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs