Intencje 2017 (10-3) (15-21.10.2017)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

 

10.00

 

10.00

10.00

 

11.30

11.30

11.30

18.00

18.00

+ Stefania i Maks Pufal

 

dziękczynna za dar życia i wiary, z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najśw. w dalszym życiu dla Łukasza, z okazji 17. rocznicy urodzin

+ Paweł Polus (of. od uczestników pogrzebu)

+ Kamilla i Władysław Gładysz, Bronisława(f) i Józef Piaskowiak oraz Aniela i Antoni Gładysz

+ Karol Rykała, gr. 15

+ Hanna Gałecka, 1 r. śm.

+ Jadwiga Radzimińska (od kolegów i koleżanek)

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 15

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

Poniedziałek

7.30

 

 

18.00

18.00

 

 

 

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 16

+ Karol Rykała, gr. 16

Wtorek

7.30

 

18.00

18.00

 

 

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 17

+ Karol Rykała, gr. 17

Środa

7.30

 

18.00

 

 

18.00

18.00

 

 

dziękczynna za dar życia i wiary, z prośbą o dobre zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej w dalszym życiu dla Wiesławy Grochowskiej, z ok. 75. rocznicy urodzin

+ Karol Rykała, gr. 18

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 18

Czwartek

7.30

 

18.00

18.00

 

 

+ Karol Rykała, gr. 19

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 19

Piątek

7.30

 

18.00

 

 

18.00

18.00

 

21.00

 

 

dziękczynna za dar życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże w dalszym życiu, łaskę jak najlepszego zdrowia, opiekę Matki Najświętszej dla Marii Turały, z okazji 80. rocznicy urodzin

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 20

+ Karol Rykała, gr. 20

 

Siostry Salezjanki z Młodzieżą

Sobota

 

7.30

 

18.00

 

18.00

18.00

 

 

dziękczynno-błagalna w 1. rocznicę urodzin Poli, o łaski potrzebne dla młodej rodziny

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 21

+ Karol Rykała, gr. 21

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs