Intencje 2017 (10-4) (22-28.10.2017)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

 

8.30

 

10.00

10.00

 

11.30

11.30

 

18.00

18.00

o błogosławieństwo Boże dla księży Tadeuszów: ks. Kujawy, ks. Niewęgłowskiego, ks. Bazylczuka i ks. Furdyny (of. od BWS-ów)

w int. Młodzieży Sióstr Salezjanek

 

+ Adam Majer  (of. od uczestników pogrzebu)

dusze w czyśćcu cierpiące

 

+ Karol Rykała, gr. 22

+ Bolesław Pietrzak, 40 r. śm., oraz Stanisława(f) Pietrzak

 

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 22

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

Poniedziałek

7.30

 

 

18.00

18.00

 

 

 

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 23

+ Karol Rykała, gr. 23

Wtorek

7.30

 

18.00

18.00

18.00

 

 

Sodalicja Mariańska

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 24

+ Karol Rykała, gr. 24

Środa

7.30

 

 

18.00

18.00

 

 

 

+ Karol Rykała, gr. 25

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 25

Czwartek

7.30

 

18.00

18.00

 

 

+ Karol Rykała, gr. 26

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 26

Piątek

7.30

 

18.00

18.00

18.00

 

21.00

 

 

+ Łucja Sikorska, 4 r. śm.

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 27

+ Karol Rykała, gr. 27

 

Siostry Salezjanki z Młodzieżą

Sobota

 

7.30

 

 

18.00

 

18.00

18.00

18.00

o Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza i dla ks. Tadeusz Kujawy

 

+ Tadeusz Kubiak, 4 r. śm., Stanisław Ochmański, 23 r. śm., Danuta Szepczyńska i Lechosław Ochmański

+ Zofia Ludwikiewicz, gr. 28

+ Karol Rykała, gr. 28

w int. ks. Tadeuszów-solenizantów

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs