Intencje 2017 (12-1) (3-9.12.2017)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

8.30

 

10.00

 

10.00

10.00

 

11.30

11.30

18.00

+ Janina Różycka i Aniela Matak

+ Józef i Leokadia Piechuta, ich zmarłe dzieci, oraz Krystyna Grzesińska

o bł. Boże w życiu, potrzebne w życiu łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Lucyny, z ok. urodzin, oraz dla Grzegorza, z ok. 54 r. urodzin

+ Jadwiga Węglińska

+ Henryka(f) Krzyżanowska, 25 r. śm., Tadeusz i Sławomir Krzyżanowscy

+ Barbara Taberska, 7 r. śm.

+ Mirosław Szeląg (of. od uczestników pogrzebu)

+ Wacława(f) i Wacław Sanik

Poniedziałek

7.30

 

18.00

18.00

18.00

+ Wiesława(f) i Henryk Landowscy, gr. 4

 

+ Barbara Kubik

+ Krystyna i Henryk Karos

+ Krystyna i Paweł Polus (of. od dzieci)

Wtorek

7.30

7.30

 

18.00

18.00

+ Wiesława(f) i Henryk Landowscy, gr. 5

dziękczynna za otrzymane łaski (5)

 

o łaskę dobrego zdrowia i cierpliwość w znoszeniu cierpienia dla Marii

zmarli polecani w wypominkach

Środa

7.30

7.30

 

 

18.00

+ Wiesława(f) i Henryk Landowscy, gr. 6

w int. Prezydenta Polski, Rządzących w naszym Kraju i za całą Ojczyznę

 

o bł. Boże dla Kingi, Weroniki, Anny, Sylwii, Mateusza, Klaudii i Pauliny – w ich codziennym, dziecięcym rozwoju

Czwartek

7.30

7.30

 

 

18.00

 

 

18.00

+ Wiesława(f) i Henryk Landowscy, gr. 7

w int. Prezydenta Polski, Rządzących w naszym Kraju i za całą Ojczyznę

 

w int. księży pracujących w naszej parafii, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów życia konsekrowanego (int. Wieczernika Modlitwy)

o łaskę dobrego zdrowia i cierpliwość w znoszeniu cierpienia dla Marii

Piątek

7.30

 

7.30

 

18.00

18.00

o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana do naszych serc, w naszych rodzinach i całej Ojczyźnie

+ Krystyna, zm. z rodz.: Koźlików, Wysockich i Rygierów

 

+ Wiesława(f) i Henryk Landowscy, gr. 8

+ Maria Madej

Sobota

 

7.30

 

18.00

18.00

+ Wiesława(f) i Henryk Landowscy, gr. 9

 

+ Leokadia Rzeźniczak

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs