Intencje 2017 (6-2) (11-17.06.2017)

 

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

8.30

10.00

10.00

11.30

18.00

 

18.00

+ Dorota-Joanna Nowicka, gr. 11

o bł. Boże w życiu dla Magdaleny, jej córki Marysi i całej rodziny (11)

+ Bożena Pawlak, gr. 21

o nawrócenie grzeszników

Salezjanie Współpracownicy

dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji, z prośbą o łaskę powrotu do pełni zdrowia dla Elżbiety

+ Michał Maciejewski, 12. r. śm. oraz Leokadia Maciejewska

Poniedziałek

7.30

7.30

18.00

18.00

 

18.00

+ Dorota-Joanna Nowicka, gr. 12

o zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety i Józefa (8)

+ Bożena Pawlak, gr. 22

o bł. Boże, opiekę Matki Najśw., potrzebne łaski, dobre zdrowie dla Janiny i Tadeusza

o bł. Boże w życiu, opiekę Matki Najśw. dla Magdaleny Pisanko, jej córki Marysi i całej rodziny (12)

 

Wtorek

7.30

7.30

18.00

18.00

18.00

+ Dorota-Joanna Nowicka, gr. 13

o zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety i Józefa (9)

+ Bożena Pawlak, gr. 23

+ Zofia, Adam, zmarłe rodzeństwo, zmarli z rodziny z obojga stron

o bł. Boże w życiu, opiekę Matki Najśw. dla Magdaleny Pisanko, jej córki Marysi i całej rodziny (13)

Środa

7.30

7.30

 

7.30

 

18.00

18.00

18.00

+ Dorota-Joanna Nowicka, gr. 14

o bł. Boże w życiu, opiekę Matki Najśw. dla Magdaleny Pisanko, jej córki Marysi i całej rodziny (14)

o bł. Boże, potrzebne łaski, szczególnie łaskę uzdrowienia i nawrócenia dla Agnieszki i Piotra (1)

+ Bożena Pawlak, gr. 24

dusze w czyśćcu cierpiące

+ Barbara, 15 r. śm., oraz Sławomir Zeliger

 

Czwartek

 

8.30

8.30

 

10.00

10.00

10.00

 

18.00

B O Ż E C I A Ł O

+ Dorota-Joanna Nowicka, gr. 15

o bł. Boże, potrzebne łaski, szczególnie łaskę uzdrowienia i nawrócenia dla Agnieszki i Piotra (2)

+ Bożena Pawlak, gr. 25

dusze w czyśćcu cierpiące

+ Zofia, Adam, zmarłe rodzeństwo, zmarli z rodziny z obojga stron

Procesja Eucharystyczna: (po mszy św. o godz. 10.00)

o bł. Boże w życiu, opiekę Matki Najśw. dla Magdaleny Pisanko, jej córki Marysi i całej rodziny (15)

Piątek

7.30

7.30

 

18.00

18.00

+ Dorota-Joanna Nowicka, gr. 16

o bł. Boże, potrzebne łaski, szczególnie łaskę uzdrowienia i nawrócenia dla Agnieszki i Piotra (3)

+ Bożena Pawlak, gr. 26

o bł. Boże w życiu, opiekę Matki Najśw. dla Magdaleny Pisanko, jej córki Marysi i całej rodziny (16)

Sobota

 

7.30

7.30

7.30

 

17.00

18.00

18.00

18.00

+ Róża Petrusiewicz, 1 r. śm.

+ Dorota-Joanna Nowicka, gr. 17

o bł. Boże, potrzebne łaski, szczególnie łaskę uzdrowienia i nawrócenia dla Agnieszki i Piotra (4)

ślub: Zawadzka-Karyś (nr 3)

o szczęśliwy przebieg operacji i dobre zdrowie dla Macieja Urbaniaka

+ Bożena Pawlak, gr. 27

o bł. Boże w życiu, opiekę Matki Najśw. dla Magdaleny Pisanko, jej córki Marysi i całej rodziny (17)

 

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs