Intencje 2017 (7-3) (16-22.07.2017)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

8.30

 

 

 

10.00

 

10.00

 

11.30

 

18.00

+ Danuta i Franciszek Domańscy

dziękczynna za 90 lat życia, z prośbą o jak najlepsze zdrowie i bł. Boże w życiu dla Henryki Wysokińskiej; o łaski potrzebne dla jej rodziny

 

int. dziękczynna, z prośbą o łaski potrzebne dla Elżbiety i Andrzeja, ich dzieci i wnuków

+ Zofia i Adam, zmarli bracia i zmarli z obojga stron

 

+ Teresa Górna, 17 r. śm.

 

+ ELOR ERIKSSON, 1 r. śm.

Poniedziałek

8.00

 

 

 

18.00

 

Wtorek

8.00

 

 

18.00

 

 

 

Środa

8.00

 

 

18.00

 

 

Czwartek

8.00

 

 

18.00

 

 

 

+ Zofia i Adam, zmarli bracia i zmarli z obojga stron

Piątek

8.00

 

 

18.00

 

Sobota

 

8.00

 

 

18.00

+ Wanda, 7 r. śm.

 

 

 

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs