Intencje 2017 (9-1) (3-9.09.2017)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

10.00

 

 

10.00

11.30

 

11.30

 

 

11.30

18.00

18.00

+ Czesław Tomaszewski, gr. 3

dziękczynna za otrzymywane w życiu łaski, z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski w dalszym życiu i opiekę Matki Najśw. dla Tomasza, z okazji 50. r. urodzin

+ Henryk Pawlik, gr. 15

dziękczynna za 90 lat życia babci Eugenii, z prośbą o opiekę i pomoc Matki Najświętszej w dalszym życiu dla niej

int. dziękczynna, z prośbą o pełne błogosławieństwa Bożego życie małżeńskie i rodzinne dla Katarzyny i Dominika z ok. 9. r. ślubu; o bł. Boże dla ich dzieci

+ Marianna Wojtczak (od uczestników pogrzebu)

+ Henryk Reszka (of. od sióstr: Marysi, Janki i Zosi oraz brata Janka)

+ Bronisław, Antonina i Józef Jabłońscy oraz Janina Habera

Poniedziałek

7.30

 

7.30

 

7.30

 

9.00

 

18.00

18.00

w int. dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty: o bł. Boże w nowym roku szkolnym

o umiejętność słuchania natchnień Bożych i wierność w realizowaniu swojego powołania dla Piotra

+ Czesław Tomaszewski, gr. 4

 

Msza św.: na rozpoczęcie roku szkolnego

 

+ Henryk Pawlik, gr. 16

+ Stefania i Stefan Drozdowscy oraz Stefania i Józef Grzesiakowie

Wtorek

7.30

18.00

18.00

+ Czesław Tomaszewski, gr. 5

+ Henryk Pawlik, gr. 17

za zmarłych polecanych w wypominkach

Środa

7.30

18.00

18.00

+ Czesław Tomaszewski, gr. 6

+ Henryk Pawlik, gr. 18

+ Grażyna Dąbrowska, 8 r. śm.

Czwartek

7.30

18.00

 

18.00

+ Czesław Tomaszewski, gr. 7

w int. księży pracujących w naszej parafii, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów życia konsekrowanego

+ Henryk Pawlik, gr. 19

Piątek

7.30

 

7.30

18.00

18.00

o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana do naszych serc, w naszych rodzinach i całej Ojczyźnie

+ Czesław Tomaszewski, gr. 8

+ Henryk Pawlik, gr. 20

+ Barbara, Czesław, Anna i Michał Teitz oraz Alfreda(f) i Helena Szychów

Sobota

 

7.30

 

7.30

7.30

 

18.00

w int. Honoraty Ruszczyk: o jak najlepsze zdrowie, potrzebne w życiu łaski, opiekę Matki Bożej, z okazji 85. r. urodzin

zmarli dziadkowie: + Maria, Władysław, Amelia i Józef

+ Czesław Tomaszewski, gr. 9

 

+ Henryk Pawlik, gr. 21

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs