Intencje 2018 (12-5) (30.12.2018-5.01.2019)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

10.00

10.00

11.30

 

11.30

18.00

18.00

+ Zofia i Adam, zmarli bracia, zmarli z rodziny z obojga stron

za parafian

+ Bronisława(f) i Józef Liro

dziękczynna, z prośbą o łaski potrzebne w dalszym życiu dla Mirosławy i Wiesława Klinger, z ok. 40-tej r. ślubu

+ Genowefa i Jan Kudlik, Irena, Stanisław i Krystyna Lasota

+ Daniela(f) Chmielewska

+ Helena i Ludwik Sieroń oraz Edward Sieroń

 

 

Poniedziałek

7.30

 

18.00

18.00

18.00

+ Anna Pogoda

 

dziękczynno-błagalna w int. rodziny Rychterów

dziękczynno-błagalna z ok. 38. r. ślubu Lucyny i Ryszarda Karosów

o bł. Boże i łaski potrzebne w życiu dla ks. Sylwestra Borkowskiego

Wtorek

 

 

8.30

8.30

10.00

11.30

11.30

18.00

NOWY ROK

 

Zofia-Janina Sobolewska (od uczestników pogrzebu)

+ Zofia i Adam, zmarli bracia, zmarli z rodziny z obojga stron

+ Urszula i Gerhard Miller

o szczęśliwe rozwiązanie dla Melanii; o szczęśliwe życie dla jej dziecka

+ Roman Staroń, 16 r. śm., zm. z rodz. Staroniów

zmarli polecani w wypominkach

Środa

7.30

 

18.00

+ Stanisław Salm, gr. 1

 

 

 

Czwartek

7.30

 

7.30

18.00

 

18.00

dziękczynna za otrzymywane łaski, z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Cecylii, z ok. kolejnej rocznicy urodzin

+ Stanisław Salm, gr. 2

w int. księży pracujących w naszej parafii, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów życia konsekrowanego

+ Wacława(f) i Wacław Sanik (6)

Piątek

7.30

7.30

18.00

 

18.00

dziękczynno-błagalna do Najśw. Serca Pana Jezusa

+ Stanisław Salm, gr. 3

Straż Honorowa: o wzrost duchowy i liczebny wspólnoty, o łaski potrzebne dla członków wspólnoty i dla Ks. Opiekuna

wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy, zniewagi i przekleństwa w rodzinie (3)

Sobota

7.30

7.30

 

7.30

18.00

18.00

Żywy Różaniec

o świętość naszych rodzin, rodzin naszej parafii i wszystkich polskich rodzin, przez wstawiennictwo MB Wspomożycielki Wiernych (4)

+ Stanisław Salm, gr. 4

o szczęśliwą operację nowotworu

za parafian

 

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs