Intencje 2018 (3-3) (18-24.03.2018)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

 

10.00

 

 

 

11.30

11.30

11.30

 

18.00

18.00

+ Weronika Kalińska, gr. 17

 

+ Anna i Andrzej Lis, Marianna Żak, Wiktoria, Tadeusz i Janusz Lis, Irena i Jan Wolszczak, Ida Habuz, Eugeniusz i Przemysław Jachimowicz

 

+ Stanisław Adamczyk

+ Władysław Ulczycki (od uczestników pogrzebu)

+ Janina Krzan, gr. 18

 

+ Alojzy Matuszak, gr. 18

+ Henryk Bielak (od brata Wacława z rodziną)

Poniedziałek

7.30

7.30

 

18.00

 

18.00

18.00

+ Alojzy Matuszak, gr. 19

o głęboką wiarę i potrzebne łaski w rodzinie, o opiekę MB nad rodziną

 

w intencji Claudii, z prośbą o zdrowie dla jej dzieciątka oraz o nawrócenie Adriana, ojca dziecka (1)

+ Weronika Kalińska, gr. 18

+ Janina Krzan, gr. 19

Wtorek

7.30

7.30

 

18.00

 

18.00

18.00

+ Alojzy Matuszak, gr. 20

o zdrowie dla Sylwestra po przebytej operacji

 

w intencji Claudii, z prośbą o zdrowie dla jej dzieciątka oraz o nawrócenie Adriana, ojca dziecka (2)

+ Weronika Kalińska, gr. 19

+ Janina Krzan, gr. 20

Środa

7.30

 

18.00

 

18.00

18.00

18.00

18.00

+ Alojzy Matuszak, gr. 21

 

w intencji Claudii, z prośbą o zdrowie dla jej dzieciątka oraz o nawrócenie Adriana, ojca dziecka (3)

+ Janina Krzan, gr. 21

+ Weronika Kalińska, gr. 20

+ Włodzimierz Witkowski (od rodz. Budzów z Bukowiny Tatrzańskiej)

o powrót do pełni zdrowia po wypadku i wszelkie potrzebne w życiu łaski dla Wojciecha

Czwartek

7.30

 

18.00

 

18.00

18.00

+ Alojzy Matuszak, gr. 22

 

w intencji Claudii, z prośbą o zdrowie dla jej dzieciątka oraz o nawrócenie Adriana, ojca dziecka (4)

+ Weronika Kalińska, gr. 21

+ Janina Krzan, gr. 22

Piątek

7.30

 

18.00

 

18.00

18.00

18.00

+ Alojzy Matuszak, gr. 23

 

w intencji Claudii, z prośbą o zdrowie dla jej dzieciątka oraz o nawrócenie Adriana, ojca dziecka (5)

+ Jacek Bargiel, 3 r. śm.

+ Weronika Kalińska, gr. 22

+ Janina Krzan, gr. 23

Sobota

 

7.30

 

7.30

 

18.00

18.00

 

18.00

18.00

dziękczynna za dar powołania siostry Marii, z prośbą o łaski dla niej potrzebne

+ Alojzy Matuszak, gr. 24

 

Sodalicja Mariańska

w intencji Claudii, z prośbą o zdrowie dla jej dzieciątka oraz o nawrócenie Adriana, ojca dziecka (6)

+ Janina Krzan, gr. 24

+ Weronika Kalińska, gr. 23

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs