Intencje 2018 (4-1) (1-7.04.2018)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

6.00

6.00

 

 

6.00

10.00

 

11.30

 

11.30

 

11.30

11.30

 

 

18.00

18.00

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

+ Danuta Kujawa, 5 r. śm., Marek Sobirajski, Stanisław Sobirajski, Adam Grochocki, zm. z rodzin: Sobirajskich i Żyżniewskich; dusze w czyśćcu cierpiące

+ Anna, gr. 1

+ Ryszard Grec, gr. 1

 

o błogosławieństwo Boże, potrzebne w życiu łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Przemysława Matysiaka, z okazji urodzin

o błogosławieństwo Boże, potrzebne w życiu łaski i opiekę Matki Najśw. dla córki, z okazji kolejnej rocznicy urodzin

+ Weronika Kalińska, gr. 24

w int. dusz w czyśćcu cierpiących, szczególnie tych najbardziej potrzebujących pomocy (1)

chrzty n-ry: 2, 6, 7 i 8

+ ks. Lucjan Kamieński, gr. 1

+ Henryk Bielak (od chrześniaczki Marii z rodziną i od rodz. Krawieckich)

Poniedziałek

8.30

 

10.00

 

10.00

 

11.30

 

 

18.00

+ Anna, gr. 2

 

dziękczynna za 40 lat pożycia małżeńskiego i rodzinnego, z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Elżbiety i Józefa oraz całej rodziny

+ Ryszard Grec, gr. 2

 

w int. dusz w czyśćcu cierpiących, szczególnie tych najbardziej potrzebujących pomocy (2)

 

+ ks. Lucjan Kamieński, gr. 2

Wtorek

7.30

7.30

 

18.00

18.00

18.00

18.00

+ Anna, gr. 3

+ Wacława(f) i Wacław Sanik

 

+ Ryszard Grec, gr. 3

+ ks. Lucjan Kamieński, gr. 3

zmarli polecani w wypominkach

w int. dusz w czyśćcu cierpiących, szczególnie tych najbardziej potrzebujących pomocy (3)

Środa

7.30

 

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

+ Anna, gr. 4

 

+ Helena i Józef Pielużek, 32 r. śm.

+ Czesław Czaczkowski, 22 r. śm.

+ ks. Lucjan Kamieński, gr. 4

+ Ryszard Grec, gr. 4

w int. dusz w czyśćcu cierpiących, szczególnie tych najbardziej potrzebujących pomocy (4)

Czwartek

7.30

 

18.00

 

 

18.00

18.00

18.00

+ Anna, gr. 5

 

w int. księży pracujących w naszej parafii, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów życia konsekrowanego (int. Wieczernika Modlitwy)

+ Ryszard Grec, gr. 5

+ ks. Lucjan Kamieński, gr. 5

w int. dusz w czyśćcu cierpiących, szczególnie tych najbardziej potrzebujących pomocy (5)

Piątek

7.30

7.30

 

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

dziękczynno-błagalna do Najśw. Serca Pana Jezusa

+ Anna, gr. 6

 

Straż Honorowa

zmarli z rodz.: Stachlewskich, Kowarów i Świniarskich (6)

o bł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Michała, Oliwii i ich syna Leonka

+ ks. Lucjan Kamieński, gr. 6

+ Ryszard Grec, gr. 6

Sobota

 

7.30

7.30

 

 

7.30

 

18.00

18.00

18.00

Żywy Różaniec

dziękczynna za dar chrztu św. i łaski wiary, z prośbą o umiejętność życia we współpracy z Duchem św. i łaską Bożą dla Iwony i Pawła, z okazji 63. r. chrztu

+ Anna, gr. 7

 

+ Ryszard Grec, gr. 7

+ ks. Lucjan Kamieński, gr. 7

o uwolnienie od złego ducha mieszkania i osób w nim mieszkających; o łaskę zdrowia dla tych osób

+ ks. Lucjan Kamieński, gr.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs