Intencje 2019 (12-5) (29.12.2019-4.01.2020)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

Niedziela

8.30

8.30

10.00

10.00

11.30

11.30

18.00

18.00

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

za grzeszników i dusze w czyśćcu cierpiące, (29)

+ Barbara Ślot, 15 r. śm., oraz Józef Ślot

+ Elżbieta Lankiewicz (od uczestników pogrzebu)

+ Eugeniusz Stasio, zm. z rodz. Stasiów

dusze w czyśćcu cierpiące

+ Maria Ładyka, gr. 29

+ Aleksander Tomczyk

Poniedziałek

7.30

 

18.00

18.00

18.00

za grzeszników i dusze w czyśćcu cierpiące, (30)

 

+ Bogdan Stosor (po pogrzebowa)

+ Maria Ładyka, gr. 30

+ Józefa(f) i Stanisław, zm. z rodz. Goworków i Deców

Wtorek

7.30

 

18.00

 

18.00

18.00

 

o łaski potrzebne w pracy duszpasterskiej dla ks. Sylwestra Borkowskiego

dziękczynno-błagalna Lucyny i Ryszarda Karosów, z ok. 39. r. ślubu; o błogosławieństwo Boże dla ich dzieci i wnuków

dziękczynno-błagalna w int. rodziny Rychterów

dziękczynna za 2019 r.; w int. parafian

Środa

 

8.30

8.30

10.00

11.30

11.30

18.00

NOWY ROK

+ Mieczysław Górny

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (1)

+ Barbara Woźniak (od uczestników pogrzebu)

+ Roman Staroń

+ Sabina Warda, gr. 1

o bł. Boże i potrzebne w życiu łaski dla ks. Sylwestra Borkowskiego i ks. Tadeusza Niewęgłowskiego; o świętość życia dla kapłanów

Czwartek

7.30

7.30

 

18.00

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (2)

w int. księży pracujących w naszej parafii, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów życia konsekrowanego

+ Sabina Warda, gr. 2

 

Piątek

7.30

7.30

18.00

 

18.00

18.00

18.00

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (3)

dziękczynno-błagalna do Najśw. Serca Pana Jezusa

Straż Honorowa: o wzrost duchowy i liczebny wspólnoty, o łaski potrzebne dla członków wspólnoty i dla Księdza Opiekuna

+ Wiesław Ciesielski, 1 r. śm.

+ Sabina Warda, gr. 3

+ Wacława(f) i Wacław Sanik (6)

Sobota

7.30

7.30

 

7.30

 

7.30

18.00

18.00

Żywy Różaniec

o świętość naszych rodzin, rodzin naszej parafii i wszystkich polskich rodzin, przez wstawiennictwo MB Wspomożycielki Wiernych (4)

wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy rodziny, z prośbą o Jej dalszą opiekę (1)

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (4)

+ Sabina Warda, gr. 4

+ Józef Czyżak (of. od córki Agnieszki, z mężem i synem)

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs