Intencje 2019 (5-2) (12-18.05.2019)

DZIEŃ

GODZINA

I N T E N C J A

Niedziela

8.30

8.30

10.00

 

10.00

 

11.30

11.30

18.00

18.00

18.00

+ Feliks, Teodora i Wincenty Kmieciak

+ Zofia i Adam Głowaccy oraz Bolesław Chobot

+ Stanisław Sobirajski, 10 r. śm., Danuta Kaczmarek, Adam Grochocki, Danuta i Weronika Kujawa

+ Zofia Mędrak i Wojciech Mędrak

 

Komunia Rocznicowa

+ Eugeniusz Mazur, gr. 12

+ ks. Stanisław Szmidt, gr. 12

+ Tadeusz Borkowski, 5 r. śm., oraz Janina Borkowska

+ ks. Michał Murziński, gr. 12

Poniedział.

7.30

7.30

 

7.30

 

18.00

18.00

+ Eugeniusz Mazur, gr. 13

+ Helena i Franciszek Wysoccy, zm. z rodz. Wysockich oraz Janusz Rygier

o łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana (13)

 

+ ks. Stanisław Szmidt, gr. 13

+ ks. Michał Murziński, gr 13

Wtorek

7.30

7.30

 

18.00

 

18.00

18.00

+ Eugeniusz Mazur, gr. 14

o łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana (14)

 

dziękczynno-błagalna w int. Sławka, z prośbą o zdrowie i opiekę MB Wspomożycielki

+ ks. Stanisław Szmidt, gr. 14

+ ks. Michał Murziński, gr. 14

Środa

7.30

7.30

 

18.00

18.00

18.00

+ Eugeniusz Mazur, gr. 15

o łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana (15)

 

+ Lucyna Buczyńska

+ ks. Stanisław Szmidt. gr. 15

+ ks. Michał Murziński, gr. 15

Czwartek

7.30

7.30

 

18.00

18.00

+ Eugeniusz Mazur. gr. 16

o łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana (16)

 

+ ks. Stanisław Szmidt. gr. 16

+ ks. Michał Murziński, gr. 16

Piątek

7.30

7.30

 

18.00

18.00

+ Eugeniusz Mazur, gr. 17

o łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana (17)

 

+ ks. Stanisław Szmidt, gr. 17

+ ks. Michał Murziński, gr. 17

Sobota

7.30

7.30

 

18.00

18.00

18.00

+ Eugeniusz Mazur. gr. 18

o łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana (18)

 

+ Ks. Stanisław Szmidt, gr. 18

+ ks. Michał Murziński, gr. 18

+ Wacława(f) i Wacław Sanik (10)

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs