Intencje 2019 (6-1) (2-8.06.2019)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

 

Niedziela

8.30

10.00

10.00

10.00

11.30

11.30

11.30

18.00

18.00

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 2

o potrzebne w życiu łaski dla członków rodzin: Zajfert, Tondera i Ganc

+ Małgorzata Lubowicz (od uczestników pogrzebu)

zm. rodzice: Zofia i Adam, zm. rodzeństwo i zm. z obojga stron

o szczęśliwą operację dla Marzeny

+ Jan Kutermankiewicz, zm. z rodz. Jakubowskich

+ Maria Karaś, gr. 2

+ Tadeusz Kamiński, gr. 2

+ Zofia i Jan Janiczek, zm. z rodz. Janiczków i Otwinowskich

Poniedziałek

7.30

 

7.30

18.00

18.00

18.00

o zdrowie i błogosławieństwo Boże w całym życiu dla dzieci i ich rodzin oraz dla wnuczki

+ Maria Karaś, gr. 3

+ Tadeusz Kamiński, gr. 3

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 3

+ Wacława(f) i Wacław Sanik

Wtorek

7.30

7.30

18.00

18.00

18.00

+ Maria Karaś, gr. 4

+ Apolonia i Józef Kalny

zm. polecani w wypominkach

+ Tadeusz Kamiński, gr. 4

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 4

Środa

7.30

7.30

18.00

 

18.00

18.00

+ Maria Karaś, gr. 5

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

+ Joanna Maroszek (z Duszp. Akademickiego przy ul. Wodnej; of. od koleżanek i kolegów)

+ Tadeusz Kamiński, gr. 5

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 5

Czwartek

7.30

18.00

 

 

18.00

18.00

+ Maria Karaś, gr. 6

w int. księży pracujących w naszej parafii, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów życia konsekrowanego (of. Wieczernika Modlitwy)

+ Tadeusz Kamiński, gr. 6

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 6

Piątek

7.30

7.30

7.30

18.00

 

18.00

 

18.00

18.00

dziękczynno-błagalna do Najśw. Serca Pana Jezusa

+ Maria Karaś, gr. 7

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 7

Straż Honorowa: o wzrost duchowy i liczebny wspólnoty, o łaski potrzebne dla członków wspólnoty i dla Księdza Opiekuna

wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy, zniewagi i przekleństwa w rodzinie (8)

+ Tadeusz Kamiński, gr. 7

+ Robert Zalewski, 17. r. śm.

Sobota

7.30

7.30

 

 

18.00

18.00

18.00

+ Maria Karaś, gr. 8

o uwolnienie od wpływu złego ducha mieszkania i osób w nim mieszkających; o łaskę zdrowia fizycznego i duchowego dla nich

GIMNAZJALIŚCI

+ Tadeusz Kamiński, gr. 8

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 8

zm. z rodzin: Smajdorów, Konstantych i Dudków; za zm. przodków z tych rodzin

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs