Intencje 2019 (6-4) (23-30.06.2019)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

Niedziela

8.30

8.30

8.30

10.00

10.00

10.00

11.30

11.30

11.30

18.00

18.00

18.00

o pomyślne załatwienie sprawy przez Krzysztofa

+ Marianna Wilczyńska, 20 r. śm., oraz jej zmarli rodzice i rodzeństwo

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 23

o bł. Boże dla członków rodzin: Seifert, Tondera i Gantz

+ Jan i Janina Szadkowscy, zmarli z rodzin Szadkowskich i Głowackich

+ Maria Karaś, gr. 23

o Boże bł. i potrzebne w życiu łaski dla Aleksandry, z ok. 18. r. urodzin

+ Marianna Pacholska (od uczestników pogrzebu)

dusze w czyśćcu cierpiące

+ Tadeusz Kamiński, gr. 23

dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie Barbary i Adama Nogal

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

Poniedziałek

7.30

7.30

18.00

18.00

18.00

18.00

+ Maria Karaś, gr. 24

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 24

Sodalicja Mariańska

+ Tadeusz Kamiński, gr. 24

+ Janina Rzeźniczak

+ Janina i Jan Piątkowscy

Wtorek

7.30

 

 

7.30

18.00

18.00

18.00

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najśw. dla Anety i Krzysztofa Wijatów, z ok. 14. r. ślubu, za wstawiennictwem św. Jose' Maria Escrivy; o bł. Boże dla ich dzieci

+ Maria Karaś, gr. 25

+ Tadeusz Kamiński, gr. 25

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 25

+ Marianna, Feliks i Jan Wróbel; Tadeusz Skałban, Andrzej Alwinger; dusze w czyśćcu cierpiące

Środa

7.30

 

7.30

18.00

 

18.00

18.00

o bł. Boże, opiekę MB Wspomożycielki i życie zgodne z Ewangelią dla rodziny

+ Maria Karaś, gr. 26

o zdrowie i bł. Boże dla ciężko chorej Zofii Wojciechowskiej i jej najbliższych

+ Tadeusz Kamiński, gr. 26

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 26

Czwartek

7.30

 

18.00

18.00

+ Maria Karaś, gr. 27

 

+ Tadeusz Kamiński, gr. 27

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 27

 

Piątek

7.30

7.30

7.30

 

18.00

18.00

18.00

 

+ Maria Karaś, gr. 28

+ Zbigniew Rosiak (w dniu pogrzebu)

o bł. Boże, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne w życiu łaski dla wnuczki, z ok. 3. r. urodzin; o bł. Boże dla jej rodziców i dziadków

+ Grzegorz Bromber, 5 r. śm.

+ Tadeusz Kamiński, gr. 28

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 28

Sobota

7.30

 

7.30

18.00

 

18.00

18.00

dziękczynna za 20 lat kapłaństwa, z prośbą o bł. Boże w życiu dla ks. Pawła Libora, z ok. imienin

+ Maria Karaś, gr. 29

+ ks. Stanisław Kudej, ks. Józef Gawron, ks. Tadeusz Słaby, ks. Stefan Ciesielski i ks. Stefan Moczkowski

+ Tadeusz Kamiński, gr. 29

+ Teofil Waszkiewicz, gr. 29

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs