Intencje 2020 (1-2) ( 12-18.01.2020)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

Niedziela

8.30

8.30

 

10.00

10.00

10.00

 

 

 

11.30

11.30

 

11.30

 

18.00

18.00

o światło Ducha św. w trudnej sprawie dla Maksymiliana

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (12)

 

+ Elżbieta Stawińska, 4 r. śm., oraz Jerzy Stawiński, 25 r. śm.

+ Ryszard Olszewski (of. od kolegów i koleżanek z „Kontroli Jakości”)

dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę dobrego zdrowia i opiekę Matki Bożej dla rodz. Mrówka; o bł. Boże dla Zofii i Stanisława oraz Agaty Miernik i rodz. Mrozów

 

int. dziękczynno-błagalna w int. Jakuba w 40. rocznicę chrztu

o uwolnienie od wpływu złego ducha mieszkania i osób w nim zamieszkujących; o łaskę zdrowia fizycznego i duchowego dla nich

+ Sabina Warda, gr. 12

 

+ Helena i Jan Stępniak(-owie), zm. z rodz. Stępniak

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

Poniedziałek

7.30

7.30

 

 

18.00

o światło Ducha św. w trudnej sprawie dla Maksymiliana

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (13)

 

 

+ Sabina Warda, gr. 13

Wtorek

7.30

7.30

 

18.00

 

 

18.00

 

o światło Ducha św. w trudnej sprawie dla Maksymiliana

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (14)

 

int. dziękczynna za życie i sakrament chrztu św., z prośbą o potrzebne w życiu łaski dla Marii-Teresy, z ok. 1 r. urodzin; o bł. Boże dla jej rodziców i dziadków

+ Sabina Warda, gr. 14

Środa

7.30

 

18.00

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (15)

 

+ Sabina Warda, gr. 15

Czwartek

7.30

 

18.00

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (16)

 

+ Sabina Warda, gr. 16

Piątek

7.30

 

18.00

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (17)

 

+ Sabina Warda, gr. 17

Sobota

7.30

7.30

 

18.00

18.00

w int. kapłanów i osób konsekrowanych (18)

+ Wacława(f) i Wacław Sanik

 

+ Sabina Warda, gr. 18

+ Józef Czyżak (of. od Piotra Kielka z żoną i synem)

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs