Intencje 2020 (3-4) (22-28.03.2020)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

Niedziela

8.30

 

10.00

10.00

 

 

11.30

11.30

11.30

 

18.00

18.00

+ Ludwika(f) Trojanowska, 41 r. śm. oraz jej zm. rodzice i rodzeństwo

 

+ Helena i Tadeusz Jurek

o uwolnienie od złego ducha mieszkania i osób w nim zamieszkujących oraz o zdrowie fizyczne i duchowe dla nich

 

o bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla ks. dyr. Juliana Dzierżaka

+ Czesław Filiński oraz Tadeusz Wieczorek, 12 r. śm.

+ Krystyna Dziegińska (od uczestników pogrzebu)

 

+ Jerzy Goździk (of. od uczestników pogrzebu)

+ Jadwiga Józefiak (of. od Hanny i Mariana Gaj z rodziną)

Poniedziałek

7.30

7.30

 

18.00

 

18.00

o potrzebne łaski dla Mai i Kamili i ich rodzin(k)

w int. Wiesława: o dobrą zmianę w jego życiu

 

o światło Ducha św. i potrzebne łaski na czas sesji egzaminacyjnej i obrony pracy magisterskiej dla Gai

+ Helena i Tadeusz Jurek

Wtorek

7.30

7.30

 

18.00

18.00

o zdrowie i potrzebne łaski dla siostry Nijoli(k)

+ Andrzej Kędzierski

 

Sodalicja Mariańska

+ Helena i Tadeusz Jurek

Środa

7.30

 

 

18.00

18.00

o zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi oraz opiekę Bożą dla jej rodziny(k)

 

+ Janina Różycka i Aniela Matak

+ Helena i Tadeusz Jurek

Czwartek

7.30

 

7.30

 

 

18.00

18.00

o zdrowie oraz wzrastanie w wierze i w łasce Bożej dla Michalinki i Kacperka(k)

o wieczny pokój dla wszystkich zmarłych, spotkanych w życiu przez ofiarodawcę

 

za parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele

za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek

7.30

7.30

 

18.00

18.00

 

o o wiarę i inne łaski dla Dagmary(k)

w int. Adasia, z ok. 10 r. ur., o życie w bliskości Boga dla niego(k)

 

+ Marianna Gajewska, w r. śm., zm. z rodz. Borczuków

o bł. Boże w pracy i szczęśliwą jazdę samochodem

Sobota

7.30

7.30

 

18.00

o dar rodzicielstwa dla Karoliny i Karola(k)

+ Maria Jakubiec, 30 dzień po śmierci

 

zm. z rodz. Bartosiaków i Rucińskich

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs