Intencje 2020 (5-1) (3-9.05.2020)

 

DZIEŃ

 

GODZINA

 

I N T E N C J A

Niedziela

8.30

 

9.15

10.00

10.00

10.00

10.45

11.30

 

18.00

18.00

18.45

+ Stanisław Ruszczyk, Marianna Rydel oraz Staś, zm. z rodz. Karosów, Ruszczyków i Rydlów

 

dziękczynno-błagalna dla Dawida, z ok. rocznicy urodzin

+ Stanisław Niewęgłowski, gr. 3

o potrzebne łaski w pracy dla Piotra(k)

 

dziękczynno-błagalna, z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny, z ok. imienin

+ Wanda i Zdzisław Małolepszy, 3 r. śm

+ Wacława(k) i Wacław Sanik

 

 

Poniedziałek

7.30

7.30

 

 

18.00

o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Marioli, z ok. imienin(k)

+ Helena i Jan Uziak, Stanisława(f), Czesław i Mieczysław Dąbrowa oraz Alicja Rymuza

 

+ Stanisław Niewęgłowski, gr. 4

Wtorek

7.30

 

18.00

18.00

18.00

o bł. Boże dla Teresy i Leszka oraz o łaskę pogłębienia wiary dla ich synów(k)

+ Janina Różycka

zm. polecani w wypominkach

+ Stanisław Niewęgłowski, gr. 5

Środa

7.30

7.30

 

18.00

o wzrastanie w wierze i miłości Bożej dla Kingi(k)

o obronę przed atakami złego i wzrost w wierze dla Olgi, jej męża i dzieci(k)

+ Stanisław Niewęgłowski, gr. 6

Czwartek

7.30

7.30

 

18.00

 

 

18.00

o bł. Boże i zdrowie dla Stanisława(k)

o łaskę wytrwania w wierze i pokój w rodzinie: Kazimiery i Jana oraz Marii i Jana(k)

w int. księży pracujących w naszej parafii, o świętość kapłanów, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów życia konsekrowanego (int. Wieczernika Modlitwy)

+ Stanisław Niewęgłowski, gr. 7

Piątek

7.30

 

7.30

 

7.30

7.30

7.30

18.00

18.00

18.00

o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana do naszych serc, w naszych rodzinach i całej Ojczyźnie

o bł. Boże, opiekę Matki Najśw. i radość płynącą z posługi kapłańskiej dla ks. Stanisława Hajkowskiego (z ok. imienin)

o bł. Boże, potrzebne łaski i dar uzdrowienia dla Stanisławy(f)(k)

+ Stanisław Donifacy

+ Stanisław Strzyżewski, zm. z rodz. Strzyżewskich

+ ks. Stanisław Szmidt

+ Stanisław Niewęgłowski, gr. 8

+ Stanisława(f) i Romuald Jańczuk

Sobota

7.30

18.00

18.00

+ Henryk, Jadwiga, Dolores i Helena(k)

+ Stanisław i Scholastyka Plawgo

+ Stanisław Niewęgłowski, gr. 9

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs