dla dzieci i młodzieży

Ks. Bosko, ojciec i nauczyciel młodzieży, gromadził swoich wychowanków w Oratorium, organizował dla nich szkoły oraz troszczył się o ich życie codzienne i formację religijną. Słowa ks. Bosko „wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał” były i są dewizą pracy Salezjanów.
czytaj więcej

dla potrzebujących

W intencji osób przeżywających swoje trudności modlimy się wraz z całym kościołem podczas modlitw powszechnych i polecamy je wstawiennictwu i opiece Wspomożycielki Wiernych, a także św. Jana Bosko w ramach nowenn ku ich czci.
czytaj więcej

Św. Jan Bosko

prezbiter, ojciec i nauczyciel młodzieży

Św. Jan Bosko
Pochodził z północnej Italii, z Piemontu. Urodził się w Becchi, 15 sierpnia 1815 r. Jego rodzice Małgorzata Occhiena i Franciszek Bosco byli prostymi wieśniakami. W dzieciństwie uczył się domowych obowiązków i naturalnej religijności. Po śmierci ojca cały trud utrzymania rodziny i wychowania dzieci spadł na mamę. Janek wcześnie musiał podjąć pracę, aby pomóc mamie i braciom.
Mając 9 lat otrzymał od Boga sen, w którym Opatrzność Boża objawiała małemu Jankowi jego przyszłe zadania, jako pasterza opuszczonych dzieci i młodzieży. Jako mały chłopak dla swoich rówieśników organizował przedstawienia cyrkowe, prowadząc modlitwę i śpiew.
W 1826 roku przyjął I Komunię św. i pod okiem ks. Józefa Calosso rozpoczął swoją edukację. Po śmierci duchownego, Janek Bosko ukończył naukę w szkole podstawowej i średniej, pracując na swoje utrzymanie.
W 1835 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Turynie, gdzie po okresie formacji duchowej i intelektualnej, otrzymał święcenia kapłańskie 5 czerwca 1841 roku. Idąc za radą ks. Józefa Cafasso, wykładowcy i kierownika duchowego, ks. Bosko wstąpił do Konwiktu Kościelnego, którego celem było pogłębienie wiedzy teologicznej, religijnej i życia duchowego.
Widząc opuszczone, ubogie dzieci i młodzież ks. Bosko rozpoczął działania nastawione na niesienie im pomocy duchowej i materialnej. Tak z szopy Pinardiego powstało Oratorium, dalej: bursa, szkoła i warsztaty.
Do pracy z dziećmi i młodzieżą Ks. Bosko powoływał dzieła wychowawcze i nowe zgromadzenia o charakterze zakonnym. W 1859 r. papież Pius IX zatwierdził powstanie Towarzystwa Św. Franciszka Salezego, a w 1872 r. powstało Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Mottem przewodnim życia i działalności św. Jana Bosko były słowa Da mihi animas cetera tolle (Daj mi duszę resztę zabierz).
Wypracowany przez niego system wychowawczy miał na celu wychowanie dobrych chrześcijan i obywateli. Opierał się na trzech wartościach: religii, rozumie i miłości wychowawczej. Rzeczą charakterystyczną działalności dzieł wychowawczych była ciągła obecność (asystencja) wśród dzieci i młodzieży.
Postać św. Jana Bosko inspiruje również na polu życia wewnętrznego. Jego wskazania dotyczące możliwości zdobywania świętości w sposób zwykły, codzienny i możliwy dla wszystkich poprzez wierne wypełnianie obowiązków stanu, żywy kult Matki Bożej, umiłowanie eucharystii oraz poszukiwanie i wypełnianie woli Bożej, to tylko niektóre aspekty jego bogatego życia duchowego. Na uwagę zasługuje wykorzystanie przez ks. Bosko mediów w promowaniu wartości chrześcijańskich i budzeniu wiary oraz udział salezjanów w działalności misyjnej.
Ks. Bosko, wyczerpany pracą i chorobą, odszedł do domu Ojca w Turynie, 31 stycznia 1888 r. o godz. 4.45. Miał wówczas 72 lata. Po jego śmierci na wielu wystawach turyńskich sklepów i drzwiach warsztatów widniał napis: Zamknięte z powodu śmierci księdza Bosko.
Życie i działalność ks. Bosko stanowiły przedmiot badań Kościoła, który uznał heroiczność jego cnót. Papież Pius XI w 1929 r. ogłosił go błogosławionym, a 1 kwietnia 1934 r. świętym. Dokonując kanonizacji, papież powiedział, że ks. Bosko budzi głęboki podziw z powodu wielkich dzieł, dokonanych dzięki wybitnym cnotom.

Pobierz tekst nowenny do św. Jana Bosko »

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs