dla dzieci i młodzieży

Ks. Bosko, ojciec i nauczyciel młodzieży, gromadził swoich wychowanków w Oratorium, organizował dla nich szkoły oraz troszczył się o ich życie codzienne i formację religijną. Słowa ks. Bosko „wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał” były i są dewizą pracy Salezjanów.
czytaj więcej

dla potrzebujących

W intencji osób przeżywających swoje trudności modlimy się wraz z całym kościołem podczas modlitw powszechnych i polecamy je wstawiennictwu i opiece Wspomożycielki Wiernych, a także św. Jana Bosko w ramach nowenn ku ich czci.
czytaj więcej

Wspomożycielka Wiernych

Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych

Wspomożycielka Wiernych
Historia wezwania i użycia tytułu „Maryja Wspomożycielka” jest długa. Swoimi korzeniami dotyka ona początków chrześcijaństwa. Kościół powszechny pierwotne idee i formy kultu zaczerpnął z liturgii i nauczania ojców wschodu. Na zachodzie, zwłaszcza od VI w., używano często pojęcia Maria Auxilium.
Określenie Maryi jako Auxilium Christianorum („Wspomożenie Chrześcijan”) istniało także w okresie średniowiecza, a rozwój kultu nastąpił w XVI i XVII w. Analiza historyczna każe nam zwrócić uwagę na niektóre fakty. I tak: zwycięstwa wojsk chrześcijańskich nad potęga turecką, tak w bitwie morskiej pod Lepanto w 1571 r., jak i pod Wiedniem w 1683 r., zostały wyproszone przez wstawiennictwo Maryi i modlitwę zanoszoną do Boga za Jej przyczyną. Zewnętrznym wyrazem podziękowania Bogu za cud ocalenia chrześcijaństwa stało się włączenie wezwania „Maryjo, Wspomożenie Wiernych” do Litanii Loretańskiej. Rozwój liturgiczny kultu Maryi Wspomożycielki Wiernych został podkreślony przez papieża Piusa VII, który po zakończeniu niewoli napoleońskiej ustanowił święto ku Jej czci.
Wypada zaznaczyć także wkład, jaki w kształtowanie się religijności maryjnej wniósł św. Jan Bosko. Widział on w Maryi ratunek dla chrześcijaństwa zagrożonego przez ataki zewnętrzne i wewnętrzne. W śnie o dwóch kolumnach Maryja stała się punktem odniesienia i ratunkiem dla zagrożonego Kościoła. Ataki militarne na kościół, podważanie autorytetu papieża i nauki kościoła to niektóre z zagrożeń, które dostrzegał ks. Bosko, nie tylko w czasach, w których przyszło mu żyć i pracować. Maryja stała się dla niego także szczególną opiekunką i nauczycielką w systemie wychowawczym. Maryja jest Matką, która troszczy się o dzieci. Wiele ze spraw wychowawczych polecał Jej wstawiennictwu. Uczył się od Niej, jak być dobrym pasterzem dla młodych. Wreszcie po śmierci mamy to właśnie Maryję prosił, aby zajęła jej miejsce. Motto życiowe ks. Bosko: Daj mi duszę, resztę zabierz każe nam dostrzec w Maryi Wspomożycielce zatroskanie o młodzież w wymiarze duchowym, ochronę duchową przed grzechem, wyzwolenie z niego i umocnienie Bożą łaską, która dokonuje się za Jej sprawą. Przecież walka o dusze dokonuje się w każdym czasie i w miejscu. Maryja dla ks. Bosko była Obroną Kościoła, Matką i Wychowawczynią oraz Pomocą w walce o zbawienie duchowe.
Najnowsza liturgia kościoła wyraźnie ukazuje Maryję w dziele zbawienia człowieka. Podkreśla Jej rolę i zadania, które podjęła w odwiecznym planie Bożym, w którym macierzyństwo i udział w misji Jej Syna, Jezusa Chrystusa, są znakami zbawczymi. Cechy Maryi jako matki, opiekunki, obrończyni, wychowawczyni i wspomożycielki łączą więc w sobie treści zbawcze oraz chrześcijańską religijność i kult.
Maryja Wspomożycielka Wiernych doznaje w naszej świątyni szczególnej czci. Świadczy o tym Jej obraz, umieszczony w ołtarzu głównym, oraz wota, które znajdują się po prawej i lewej stronie prezbiterium. Cześć wobec patronki naszej wspólnoty parafialnej wyraża się również w sprawowaniu 24 maja uroczystości Maryi Wspomożycielki oraz wspomnień miesięcznych. Nowenna, która trwa od 15 do 23 każdego miesiąca gromadzi licznie wiernych. Podczas nowenny za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki Wiernych składamy Bogu podziękowania za otrzymane łaski i przez Jej ręce zanosimy prośby. Każdego 24 dnia miesiąca oddajemy hołd Maryi Wspomożycielce, naszej przemożnej Matce i Patronce.

Pobierz tekst nowenny do Wspomożycielki Wiernych »

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs