Wspomożycielka

Rys historyczny

Historia budowy kościoła i jego architektura

Budowa obiektu rozpoczęła się w 1903 r. i kontynuowana była aż do 1924 r. Przemysłowiec E. Geyer wybudował przy ul. Wodnej Szkołę Rzemieślniczą i przekazał ją Towarzystwu Dobroczynnemu, które z kolei oddało ją Towarzystwu Rzemieślniczemu „Resursa”. Dzięki staraniom JE. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego szkołę tę w 1922 r. przejęli salezjanie. 15 maja 1924 r. aktem darowizny Towarzystwo Salezjańskie otrzymało Szkołę Rzemiosł na własność. W tym samym roku Zarząd m. Łodzi przyznał sąsiedni plac na rozbudowę szkoły. Ceniony łódzki inżynier Wiesław Lisowski wykonał nieodpłatnie plany, obejmujące kompleks budynków szkolnych, warsztaty i kościół. Wybudowano częściowo tylko budynki szkolne z salą teatralną i warsztaty. Salę teatralną przeznaczono na kaplicę, którą po 1926 r. poświęcił JE. Ks. Bp. W. Tymieniecki. Przy kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, do czasu utworzenia parafii, istniał samodzielny Ośrodek Duszpasterski. Parafię erygował JE. Ks. Bp. Józef Rozwadowski w dniu 24 maja 1978 r.
W latach 1981–1986 przeprowadzono gruntowny remont wejścia i całej kaplicy, nadając jej jednolity wystrój sakralny. Aktualnie w kościele znajduje się nowa, ceramiczna ściana ołtarzowa, dębowe ławki. W ramach termomodernizacji w latach 2005-2006 wymieniono okna i dokonano modernizacji centralnego ogrzewania. Pod koniec 2008 i na początku 2009 r. wymieniono oświetlenie sufitowe i oświetlenie prezbiterium w kościele oraz dokonano cyklinowania podłogi i malowania pomieszczenia w kawiarence parafialnej. Początek 2010 r. rozpoczął się od wymiany tablicy z nazwą parafii, montażu oświetlenia tablicy i figury św. Jana Bosko oraz naprawy instalacji elektrycznej i uruchomienie dzwonów. W dalszej kolejności zostały usunięte i zamontowano nowe drzwi wejściowe pod chórem oraz wymalowano filary i sufity w kościele, na i pod chórem. Wiosną 2010 r. przyszedł czas na teren przy wejściu do kościoła. Nawieziono nowej ziemi i obsadzono kwiatami dwie rabaty przy schodach wejściowych. W okresie wakacyjnym dokonano remontu pomieszczeń Parafialnego Zespołu Caritas (równanie ścian i sufitu oraz malowanie całego pomieszczenia).
W niedalekiej przyszłości planuje się ciąg dalszy wymiany drzwi pod chórem i na chórze oraz gruntowny remont pomieszczeń zaplecza gospodarczego tzw. salka matusi Małgorzaty (wymiana podłogi) oraz pomieszczenia znajdującego się pod zakrystią kościoła. Czas też pomyśleć o naprawach i wymianie napędu kościelnych organów oraz zakupu nowych mikrofonów i stojaków służących scholii muzycznej.

Wyposażenie kościoła

Organy z Fabryki Organów S. Krukowski i Syn (Piotrków Trybunalski). Figury ks. Bosko i Miłosierdzia Bożego, wykonane przez Krystynę Solską w 1985 r., oraz figura ks. Jana Bosko przy wejściu do kościoła, wykonana przez Jerzego Martyka, na placu przed kościołem figura MB Wspomożenia Wiernych autorstwa Z. Kamińskiej. Ceramiczna Droga Krzyżowa z lat dwudziestych XX w. Tabernakulum ogniotrwałe, wykonane w warsztatach szkolnych przez uczniów Gimnazjum Mechanicznego przy ul. Wodnej 34, prowadzonego przez salezjanów.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs