Niedziela Palmowa (5.04.2020)

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu. Święcimy dzisiaj palmy na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Pozostając w domu, możemy poświęcić palmy sami: znajdźmy w modlitewniku odpowiednią modlitwę. W wyjątkowej sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy, będzie ten obrzęd ważny.

 

2. Ze względu na szczególną sytuację w Polsce i w Polskim Kościele, w najbliższe niedziele będzie odprawianych u nas więcej mszy św. I tak w niedzielę dodatkowo odprawiane będą msze św. o godz.: 9.15, 10.45 i 18.45; w dni powszednie w normalnym rytmie: 7.30 i 18.00.

O godz. 15.00 (codziennie) zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy Godziną Miłosierdzia w intencji oddalenia panującej w Polsce i na świecie epidemii.

Jeżeli ktoś życzyłby sobie Komunię św. do domu, proszę o zgłoszenie; można telefonicznie: tel. 42 671 84 70, lub na adres e-mail parafii: mbww.wodna@onet.pl

3. Liturgia Triduum Paschalnego odprawiana będzie w kościele wg wskazań naszego Księdza Arcybiskupa na czas epidemii. Prosimy, pozostańcie w swoich domach. Możemy uczestniczyć we wszystkich obrzędach korzystając z transmisji w środkach masowego przekazu. W kościołach nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. Dostosujmy się do tych wymogów!

 

4. W Wielki Piątek i Sobotę od godz. 8.00 do 18.00 będzie adoracja Najśw. Sakramentu w naszym kościele. W tym czasie będzie można skorzystać z sakramentu spowiedzi. Prosimy jednak usilnie: zachowajmy rozporządzenie o obecności maksimum 5 osób jednocześnie.

Nie będzie wspólnego święcenia pokarmów w Wielką Sobotę (tekst modlitwy poświęcenia pokarmów możemy zabrać ze sobą z kościoła lub poszukać jej na stronie internetowej naszej parafii).

Msza św. Rezurekcyjna odprawiona zostanie o godz. 6.00. Nie będzie jednak procesji rezurekcyjnej. Nie będzie mszy św. o godz. 8.00, natomiast odprawimy już mszę św. o godz. 9.15 (wg rozkładu mszy św. aktualnego).

 

5. Gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, módlmy się i pomagajmy tym, którzy organizują nam życie. Jeżeli Bóg jest z nami, któż może być przeciwko nam?

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs