Ogłoszenia na 3 Niedzielę Wielkiego Postu (11.03.2012)

1. Pragnę przekazać dziś wiernym istotne dane dotyczące sprawozdanie z kolędy.

Podczas wizyty duszpasterskiej 2011/2012 r. zapukaliśmy do 3227 mieszkań. To miej więcej ta sama ilość mieszkań co w roku ubiegłym. Przyjęto księdza w 1070 rodzinach, czyli o 60 mniej niż w zeszłym roku. Wynosi to 33,16%. Ilość osób nieobecnych zwiększyła się do 1852. Wzrost nieobecnych na kolędzie to 57,39% ogółu. Wyraźnie odmówiło przyjęcia kapłana z wizytą duszpasterską 241 osób. W sumie to wielkość 7,47%. Ilość pustostanów to ok. 100 lokali. Z punktu widzenia społecznego i duszpasterskiego obok problemów, z którymi zetknęliśmy się w roku ubiegłym (problem konkubinatów, biedy materialnej i duchowej, alkoholizmu, osób chorych i samotnych) doszły nowe. Są nimi przypadki osób innej wiary przynależące do Kościoła Polskokatolickiego, johowici, muzułmanie i protestanci. Problemem dla wielu rodzin i osób staje się realna eksmisja, wypowiedzenie najmu lokalu, bądź wyburzenie miejsca zamieszkania. Innym problemem staje się bezrobocie obejmujące swoim zasięgiem coraz większy procent osób zarówno młodych jak i starszych. Prowadzi to do problemu pauperyzacji społecznej. Poprzez Parafialny Zespół Caritas pragniemy w jakiś sposób przeciwdziałać tym niepokojącym procesom. W sposób pozytywny należy odnotować pojawienie się nowych małżeństw i rodzin.

Od strony finansowej podczas kolędy zebraliśmy ofiary w kwocie 16.800 zł. Z tego 8.000 zł. zostało przeznaczone na remont główny organów, 8.000,- na rzecz Domu Zakonnego, i 800,- na informator parafialny. Za przyjęcie kapłanów, życzliwość i finansowe wsparcie parafii niech Wszechmogący Bóg Wam hojnie wynagrodzi.

2. Dziś po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi, które w tym roku przystąpią do komunii rocznicowej i ich rodzicami. O godz. 15.00 skupienie Salezjanów Współpracowników. O godz. 17.15  Gorzkie Żale a następnie wieczorna msza św.

3. Od czwartku rozpoczynamy nowennę ku czci MB Wspomożenia Wiernych. Swoje podziękowania i prośby można składać w zakrystii lub kancelarii. Po wieczornej mszy św. czuwanie, adoracja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

4. Już za tydzień rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W niedzielę 18 marca br. msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla ogółu wiernych o godz. 8.30 i 18.00, dla młodzieży o godz. 10.00 i dla rodzin z dziećmi o godz. 11.30. Po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. Nauki rekolekcyjne dla dorosłych od poniedziałku do środy podczas Eucharystii o godz. 7.30 i 18.00. Spotkania dla młodzieży gimnazjalnej o godz. 9.00, dla uczniów szkoły podstawowej kl. I-III o godz. 10.30 i uczniów kl. IV-VI o godz. 12.00. Rekolekcje wielkopostne w tym roku poprowadzi ks. Jacek Adler, salezjanin z Ostródy.

Znajdź czas na twoje spotkanie z Chrystusem i Kościołem.

5. Za tydzień zbierane będą ofiary na inwestycje w parafii. Koszt wymiany silnika, dmuchawy, wymiany piszczałek, strojenia w sumie wynosił będzie ok. 30.000,-. Aktualnie zebraliśmy ofiary w wysokości 20.000,-. Dotychczas wpłaciliśmy na rzecz wykonującego naprawę kwotę 11.045,-. Pozostała zatem kwota do zebrania to suma ok. 10.000,-. Za zebrane dotychczas ofiary z serca dziękujemy.

6. W nowym numerze Niedzieli znajdziemy artykuły, które dotyczą m.in. ile pieniędzy ma kościół, uczynków miłosiernych co do ciała – podróżnych w dom przyjąć oraz wieku emerytalnego.

7. W tym tygodniu do Domu Ojca odszedł: Ryszard Stanisław Rył, lat 65. Polećmy naszego zmarłego brata Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs