V Niedziela Wielkiego Postu (29.03.2020)

1. Piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Starajmy się przeżywać ten czas w większym skupieniu, znajdując chwile w ciągu dnia na choćby krótkie rozważanie męki Pańskiej, czy to czytając jej opis w Ewangeliach, czy też rozważając stacje Drogi Krzyżowej.

 

2. Ze względu na szczególną sytuację w Polsce i w Polskim Kościele, w najbliższe niedziele będzie odprawianych u nas więcej mszy św. I tak w niedzielę dodatkowo odprawiane będą msze św. o godz.: 9.15, 10.45 i 18.45; w dni powszednie w normalnym rytmie: 7.30 i 18.00. Możemy też przyjść do kościoła i pomodlić się w ciągu dnia. Trwajmy na modlitwie…

O godz. 15.00 (codziennie) zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy Godziną Miłosierdzia w intencji oddalenia panującej w Polsce i na świecie epidemii.

Jeżeli ktoś życzyłby sobie Komunię św. do domu, proszę o zgłoszenie; można telefonicznie: tel. 42 671 84 70, lub na adres e-mail parafii: mbww.wodna@onet.pl

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Nie zapomnijmy o szczególnych intencjach tych dni. W pierwszy czwartek modlić się będziemy o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów życia konsekrowanego (msza św. w tej int. o 7.30). W piątek wynagradzając Sercu Jezusowemu za grzechy nasze i całego świata. Msza św. wieczorna odprawiona zostanie w int. wspólnoty Straży Honorowej.

W sobotę msza św. o 7.30 w int. Żywego Różańca i wymiana tajemnic różańcowych.

 

4. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Święcenie palm odbywać się będzie podczas każdej mszy św. Pozostając w domu, możemy poświęcić palmy sami: znajdźmy w modlitewniku odpowiednią modlitwę, odmówmy ją i pokropmy palmę wodą święconą. W wyjątkowej sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy, będzie ten obrzęd ważny.

 

5. Gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, módlmy się i pomagajmy tym, którzy organizują nam życie. Jeżeli Bóg jest z nami, któż może być przeciwko nam?

 

6. Do wieczności odeszła: Janina Jagodzińska, lat 76. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie….

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs