XV Niedziela zwykła (16.07.2017)

1. Przeżywamy dziś 15. niedzielę liturgicznego okresu zwykłego. Kościół, poprzez teksty biblijne, przypomina nam dzisiaj że: „Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki”. Niech nasze serca, jako żyzna gleba, na której Bóg sieje ziarno swojej nauki, wyda piękny plon duchowego bogactwa.

 

2. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne: w czwartek bł. Czesława, kapłana, w sobotę św. Marii Magdaleny.

 

3. Aktualny numer tygodnika Niedziela znajduje się na stoliku przy wyjściu z kościoła.

 

4. Zapowiedzi przedślubne: Paula Anna Rządzińska, panna, zam. przy ul. Tuwima 63 w Łodzi, par. tut., oraz Bartłomiej Sokół, kawaler, zam. w miejscowości Konarzew, parafia Św. Trójcy w Piątku, zapowiedź pierwsza.

 

5. Do wieczności w ostatnim czasie odeszły: Danuta Sokołowska, lat 70, oraz Grażyna Stępień, lat 63. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

© 2011 Parafia pw. M.B. Wspomożenia Wiernych, Salezjanie                         Eco Web Design by Studio7designs

Studio7designs